Norges klatreforbunds formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av klatresporten. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Her finner du oss

Postadresse

Norges klatreforbund

Postboks 5000

0840 Oslo

Besøksadresse

Norges klatreforbund, Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

Organisasjonsnummer: 874262722 

 

Fakturering

Norges klatreforbund bruker EHF fakturering. Oppgi organisasjonsnummert til NKF: 874 262 722 ved fakturering. Som referanse skal det oppføres korrekt prosjektnummer direkte på fakturaen, oppgitt av ansvarlig i NKF.

Leverandører som ikke bruker EHF må sende faktura direkte til e-post: 874262722@autoinvoice.no . Her må også korrekt prosjektnummer påføres fakturaen. Alle faktura som sendes til autoinvoice må være i PDF format.

Utenlandske fakturaer kan også sendes til denne adressen, det forutsetter at det er korrekte fakturaer, ikke manuelle Word/Excel-filer ol.

Hvis fakturaen ikke blir godkjent av autoinvoice  vil du  motta en feilmelding. Ta kontakt med NKF hvis du får en slik feilmelding.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

Visjon og verdier

 

Visjon: Lav terskel, høye mål

Verdier

Klatreglede:
Klatrere verdsetter gleden ved bevegelse, trening, lek, naturopplevelser og vennskap. Klatrere er lekne og utforskende.Vi verdsetter mestring på alle nivåer og klatreglede hele livet.

Ansvar:
Klatrere tar et kompetent ansvar for sin egen og andres sikkerhet. Vi tar ansvar for naturen og utøver sporløs ferdsel. Vi tar vare på klatringens etikk og tradisjon.

Inkludering:
Klatrere ønsker alle velkomne, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, identitet, ambisjoner og funksjonsnivå. Vi deler av kunnskap og erfaringer, lytter til hverandre og skaper gode fellesskap.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva