Dommer

NKF sine konkurranser krever en Hoveddommer, som både sørger for at de blir gjennomført i henhold til NKFs konkurranseregler, og at arrangementet blir arrangert til beste for utøverne. 

Hoveddomerkurs 

NKF setter opp dette kurset ved behov. Kontakt NKF dersom du ønsker å jobbe som hoveddommer.

Dommerattest 

Vi annbefaller alle som skal fungere som dommere, uansett nivå, å gjennomføre Dommerattesten. 

 

Søke godkjenning

Etter gjennomført kurs søkes det om sertifisering i brattkompetanse. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr. 

Sophie Thorell
Sophie Thorell
Teamleder bredde og kompetanse

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva