Komiteer og utvalg

Norges klatreforbund har følgende utvalg og komiteer i tingperioden 2022-2024.

Tingvalgte komiteeer og utvalg

Valgkomite 

 • Leder: Mariur Buer, Oslo Klatreklubb
 • Komitémedlem: Øystein Thorvaldsen, Tromsø klatreklubb
 • Komitémedlem: Håkon Vego, Romsdal Tindegruppe
 • Vara: Linett E. Birkeland, Christianssands klatreklubb

Kontrollutvalget 

 • Medlem: Trude Rauken, Kolsås klatreklubb
 • Medlem: Roar Olsen, Grenland klatreklubb
 • Vara: Erik Faugstad, Bergen klatreklubb

Klage- og sanksjonsutvalg 

 • Leder: Arve Stavø, Trondheim klatreklubb
 • Medlem: Dag Kaada, Bratte Rogalands venner
 • Medlem: Erika Berle, Bratte Rogalands venner
 • Varamedlem: Sissel Andersen, Christianssand Klatreklubb
 • Varamedlem: Una Flaata, Klatregruppa i Bø

Styrevalgte komiteer:

Sikkerhetskommiteen

 • Odd Magne Øgreid (komitéleder) sikkerhet@klatring.no
 • Sindre Haslene-Hox 
 • Kaisa Helene Haavik Markhus
 • Geir Evensen 
 • Kjersti Gausvik (fra administrasjonen)
Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva