Klatring / Klatrefelt & anlegg / Nasjonalt anlegg
Illustrasjon Altline Studios
Illustrasjon Altline Studios

Nasjonalt anlegg

Det ekstraordinære klatretinget 21. mars ga med overveldende flertall sin tilslutning til å bygge et nasjonalt anlegg for klatring. Stemmetallene ble 50 for og 2 mot. Når tingdeltakelsen også var rekordstor, har styret fått et solid mandat til å gjennomføre prosjektet.

Klatretingets vedtak betyr at NKF skal bygge et konkurranse- og treningsanlegg for toppklatrere for hele landet, et toppidrettsmiljø der gode klatrere i alle klasser kan samles for å drive hverandre mot det høye målet: et internasjonalt toppnivå.

Klatreanlegget skal også være et lokalt klatreanlegg for bredden, med stort fokus på barn og ungdom, samt et kompetansesenter for trenere, ruteskruere og dommere. Samtidig skal det gi NKF et stabilt inntektsgrunnlag for en bedre satsing på toppidrett og andre klatreaktiviteter som vi mangler finansiering til i dag. Anlegget vil bli lokalisert i Osloområdet, og NKF vil samarbeide med klatreklubber om etableringen.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva