15. Jan 2019

Spillemidler til utstyr 2018

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019.

14. Jan 2019

Nasjonal klubbsamling

NKF inviterer deg som er medlem av klubbstyre til Nasjonal klubbsamling lørdag 6. april 2019 i Bergen!

07. Jan 2019

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

18. Des 2018

NKF har avgitt innspill til høringen om forslag til ny anleggspolitikk

Norges klatreforbund har sendt høringssvar til Norges idrettforbund på forslag til ny anleggspolitikk. Vi ønsker at særidrettene får en sterkere rolle i prioriteringen av idrettsanlegg som tildeles spillemidler. Videre  ønsker vi at det utføres behovs- og konsekvensanalyse i samarbeid mellom idrettsforbundet og særidrettene før det gjøres store omlegginger i fordeling av spillemidler.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring