03. Apr 2020

Kjære klatreklubber

Det er vanskelige tider for oss alle. Selv om klatresporten blir berørt på nokså uskyldig vis sammenliknet med mange andre av pandemiens konsekvenser, rammer den oss også.

03. Apr 2020

Koronavettregler for klatring

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Det åpnes i dette for organisert aktivitet, men med klare føringer for hvordan vi skal ivareta smittevern. Alle idretter er berørt av dette, og mange har måttet tenke alternativt på gjennomføring av aktivitet. Klatring er intet unntak, og for oss vil presiseringen i praksis utelukke vanlig klatring.

31. Mar 2020

Likestilling i nasjonale konkurranser - tilpassing av format

Kanskje ikke en overraskelse, men: APRILSNARR!

Likestilling for kvinner og menn i klatresporten er et viktig tema, og den siste tiden har NKF jobbet med å revidere hvordan konkurranseoppsettet vårt er tilpasset kjønnene. Likestilling handler om å gjøre de beste tilpasningene for at både kvinner og menn skal få like muligheter. 

27. Mar 2020

Aktivitet i koronatider

Det er en utfordrende tid vi lever i, med korona-pandemien som styrer hverdagen. Store deler av samfunnet er stengt av og vi er alle en del av den kollektive dugnaden for å hindre spredning av den farlige sykdommen.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring