22. Jan 2019

Søker prosjektmedarbeidar til paraklatring i NKF

NKF skal i 2019 setta inn eit støyt for å få meir aktivitet innan paraklatring. Derfor trenger me deg, som er engasjert i paraklatring eller har anna relevant erfaring, med på laget.Me søker etter kompetente og engasjerte frivillige som ynskjer å vera med å vidareutvikla NKF sitt tilbod for paraklatrarar. Du vil få moglegheita til å påverka korleis NKF skal jobba for å nå sine mål innan paraklatring.

15. Jan 2019

Spillemidler til utstyr 2018

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019.

14. Jan 2019

Nasjonal klubbsamling

NKF inviterer deg som er medlem av klubbstyre til Nasjonal klubbsamling lørdag 6. april 2019 i Bergen!

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring