03. Jun 2019

La Everest hvile!

Norges klatreforbund vil sterkt oppfordre norske klatrere og andre til å avstå fra forsøk på å bestige Mt. Everest inntil virksomheten på fjellet er brakt inn i anstendige og ordnede former.

28. Mai 2019

Blir ditt klatrefelt berørt av vindmøller?

Presidenten oppfordrer klubbene til aktivt å undersøke hvorvidt klubbens klatrefelt ligger innenfor områder som kan bli påvirket av konsesjonssøknaden om vindmøller.

28. Mai 2019

Presidenten sammenfatter Idrettstinget 2019

Norges klatreforbund var selvsagt representert på Idrettstinget på Lillehammer, ved president og generalsekretær. I tillegg til et meget spennende valg, gjorde tinget mange viktige vegvalg for norsk idrett. Det ble satt ambisiøse anleggspolitiske mål, tydeligere krav til inkludering, kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styre og stell, strengere sanksjonsbestemmelser om doping og kampfiksing og uttrykte krav til bærekraft og miljøbevissthet både generelt og ved anleggsutbygging. 

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring