20. Feb 2020

Kostnader for barn og unge i klatring

Idrettstinget 2015 vedtok en resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. I 2016 signerte Statsministeren, flere ministre og mange frivillige organisasjoner, deriblant Norges Idrettsforbund, under på «Fritidserklæringen» , en erklæring som sa at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. I 2016 ble verktøyet «AlleMed» lansert, et konsept som man kunne bruke til grunnlag for diskusjon i klubben om hvordan man kunne få Alle Med – uavhengig av økonomi. Økonomi som barriere er ett av vurderingsgrunnlagene for tildelning av midler fra Norges idrettsforbund til særforbund.

18. Feb 2020

Revidert lov for NKF

På idrettstinget i mai 2019 ble det vedtatt omfattende oppdateringer og endringer i NIFs lov. Som følge av dette er det også kommet nye lovnormer for særkretser og idrettslag. Disse ble vedtatt av idrettsstyret 23. oktober og blir gjort gjeldende fra 1. januar 2020.

12. Feb 2020

Innkalling til Klatretinget 2020

Velkommen til vakre Tromsø, og klatretinget 2020! Vi gleder oss til å møte alle klubbene, og til å forme klatresportens fremtid sammen! Klatretinget er forbundets høyeste myndighet, hvor alle klubbene har muligheten til å bestemme.

08. Jan 2020

Ønsker DU å delta på European Youth Cup i Trondheim 2020!

For første gang i Norden skal det avholdes European Youth Cup (EYC) - europacup i buldring for juniorer, i Trondheim 24.–26. april 2020. Det betyr at 300 av de beste landslagsklatrerne på juniornivå, fra 20 forskjellige land i Europa, kommer til Trondheim for å delta!

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring