Vår historie

Her finner du Norges klatreforbund historie.

I 1991 tok Norsk tindeklub initiativ til å opprette “utvalget for sportsklatring” sammen med de uavhengige klatreklubbene rundt i landet. Utvalget hadde som mandat å utrede en nærmere tilknytting mellom klatresporten og Norges idrettsforbund (NIF). Innstillingen som ble levert i juni 1991, anbefalte å opprette et eget særforbund som kunne søke medlemskap i NIF. Parallelt hadde et flertall av klatreklubbene meldt seg inn i Norges idrettsforbund. På den bakgrunnen ble Norges klatreforbund stiftet 19. desember 1992, og har fra da av vært en paraplyorganisasjon for alle medlemslag av NIF som organiserer klatring i Norge.

På idrettstinget 5. februar 1994 ble NKF tatt opp som særforbund i NIF. Forbundet fikk egen administrasjon med lønnet generalsekretær fra august 1994.

Nedenfor finner du en rekke aritikkler som forteller NKF sin historie. Disse ble laget i forbindelse med at NKF i 2017 feiret 25-årsjubileum.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva