Klatring / Konkurranse / Kongepokal

Kongepokal

Norges idrettsforbund sine regler for Kongepokal ble revidert i 2022, og fra 2023 vil det deles ut to Kongepokaler i klatring hvert år. En til beste dame, og en til beste herre i seniorklassen. Norges Klatreforbund har i forbindelse med revideringen av Kongepokal utarbeidet sine egne retningslinjer for hvordan Kongepokalen skal fordeles mellom de ulike øvelsene i klatring.


Norges klatreforbund sine retningslinjer for tildeling av

H. M. Kongens Pokal i klatring

Norges klatreforbund (NKF) arrangerer Norgesmesterskap (NM) i buldring og tau (led- og paraklatring). Etter en samlet vurdering deles kongepokalen ut til beste kvinnelige- og mannlige utøver i en av disse to øvelsene.

Kongepokal

  • Kongepokal deles ut i Norgesmesterskap for senior i konkurranseklatring, buldring eller tau.
  • Kongepokalen deles ut til norske statsborgere.  
  • Kongepokalen deles ut til enkeltutøvere.

Konkurranseformat
Tau: Konkurransen består av kvalik- og finalerunder. Utøveren klatrer på en minimum 15 meter høy klatrevegg på en rute som består av 45-60 flytt. Den maksimale klatretiden er seks minutter. Den som kommer høyest på finaleruten vinner. Funksjonsfriske utøvere klatrer på led, og sikrer seg underveis med tau, mens parautøvere klatrer på topptau.

Buldring: Konkurransen består av kvalik- og finalerunder. Buldreproblemene har en høyde på fire til fem meter og består av 4-12 tak. Hvert bulder inneholder startposisjon, et sonetak og et topptak. I kvaliken klatrer utøveren åtte buldere? på en bestemt tid og samler flest soner og topper . Hvert forsøk teller. De seks beste utøverne går videre til finalen. Finalen består av fire bulder og utøverne har maksimum fire minutter på å klare flest mulig topper og soner.

Konkurranseregelverk
Tau: En får poeng etter hvor langt en kommer på ruten. Hvert klatretak gir et poeng. Utøveren har ett forsøk per rute og kan bruke maks seks minutter. Regelverket er det samme for funksjonsfriske utøvere og parautøvere.

Buldring: Vi regner antall soner og topp for alle buldreproblem og minste antall forsøk gir høyest poengsum. I finalen har utøverne to minutt til observasjon på hvert bulder og fire minutter på å klare og etablere seg på sonetak eller topptak. Etablering på topptak i første forsøk gir maksimal uttelling.

Anleggsbruk
Den største forskjellen mellom de to øvelsene er at buldring forgår på korte vegger på maks fem meter, og tauklatring foregår på høye vegger på minimum femten meter.

Kriter for å bli vurdert til Kongepokal

  1. Det er bare klasser med 15 utøvere i som er valgbar (klassene er som følger: senior damer, senior herrer, senior damer para og senior herrer para).
  2. Det er bare vinner av NM i de ulike klassene som er valgbar.

Utvalgsprosess er som følger

1 . Kongepokalen deles ut til vinner av NM som har beste internasjonale pallplassering uavhengig av funksjon. For utøver utenfor internasjonal pallplassering beregnes beste resultat som plassering sammenlignet med antall deltakere (prosentvis utrekning av plassering i forhold til antall deltakere. Formelen er: plassering/antall deltakere*100).

a. Internasjonale konkurranser er rangert som følger: OL/PL, VM/EM og VC/EC i tau/para. Dette betyr at VM og EM er jevnstilt og VC og EC er jevnstilt.

b. Er resultatet helt likt i VM/EM eller VC/EC er det resultat i VM/VC som veier tyngst.

c. Har for eksempel en senior dame og senior dame para likt resultat, prioriteres det å gi kongepokalen til den klassen som ikke fikk den året før.

2. For at resultatet fra en internasjonal konkurranse skal telle, må resultatet være fra en konkurranse med minimum 6 utøvere i den aktuelle klassen som vurderes til kongepokal.

3. Arrangeres NM etter OL/PL, VM/EM, VC/EC teller de internasjonale resultatene i inneværende år. Arrangeres NM før OL/PL, VM/EM, VC/EC, teller de internasjonale resultatene i foregående år.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva