chairs-lobby-area-quality-airport-hotel-varnes.jpg

Klatretinget

Klatretinget 2024

Velkommen til Klatretinget 26. - 28. april på Værnes!

Vi har lagt opp til et ordinært tingprogram på lørdagen, kombinert med klubbledermøte på søndagen.

Tentativt program (detaljert program kommer snart)

Fredag 26. april

Kl. 20.00                     Felles middag på hotellet

Lørdag 27. april 

Kl. 09.00                     Registrering

Kl. 09.30 - 12.00       Klatretinget del 1

Kl. 12.00 - 13.00       Lunsj

Kl. 13.00 - 18.30       Klatretinget del 2

Kl. 19.30                     Middag og utdeling av Årets ildsjel og Årets klubb

Søndag 28. april

Kl. 09.00 - 12.00       Klubbledermøte (tema kommer)

Kl. 12.00 - 13.00       Lunsj

Kl. 13.00 - 14.00       Klubbledermøte (tema kommer)

Kl. 14.00                     Avslutning og vel hjem!

Hvem kan stille på tinget:

På klatretinget møter med stemmerett: 
a) Klatreforbundets styre
b) Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Vi minner om paragraf 4.4 i forbundets lov som sier at: Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av klatretinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på klatretinget.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.

Ifølge NIF lovnorm for idrettslag § 2-4. Kjønnsfordeling, så skal begge kjønn være representert ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting . Dette betyr at hvis klubben sender to representanter eller fler til tinget så må begge kjønn være representert.

Forslag til tinget:

Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund på e-post: klatring@klatring.no  ikke senere enn 29. mars. Merk forslaget "Klatretinget 2024".

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir publisert her senest to (2) uker før tinget, ifølge NKFs lover § 14.

Priser for deltagerpakker med overnatting (per person):

 • Fredag til søndag enkeltrom kr. 3000,-
 • Fredag til søndag dobbeltrom kr. 2800,-
 • Lørdag til søndag enkeltrom kr. 2000,-
 • Lørdag til søndag dobbeltrom kr. 1800,-

I tillegg er det mulig å delta på enkel middag i restauranten fredag kl. 20.00 for de som ønsker det.

Deltagerpakke uten overnatting 

Det tilbys også deltagerpakke uten overnatting. Denne har en fast pris på kr. 1500,-, hvor prisen ikke kan deles opp. Du melder deg allikevel på hva du ønsker å delta på, slik at vi får en oversikt over hvor mange vi er til enhver sesjon. Deltagerpakken inkluderer deltagelse på Tinget lørdag og søndag med lunsj, samt Tingmiddag lørdag kveld.
Dette velger dere i påmeldingsskjemaet.

Transport bestilles av den enkelte deltager.

Reise og reisefordeling:         

NKF subsidierer reiseutgifter til klatretinget etter følgende modell:  

 • Reisekostnad opp til kr. 1000,- dekkes helt av klubben 
 • Reisekostnad mellom kr. 1000,- og opp til kr. 3000,- dekkes av NKF 
 • Reisekostnad over kr. 3000,- dekkes av klubben 

Reiseutgifter som dekkes er reise med bil, tog, t-bane, buss, ferge og fly. 

Eksempel 1: 

 • Total reiseutgift = kr. 900,-
 • Klubben dekker hele kostanden selv 

Eksempel 2: 

 • Total reiseutgift= kr. 1700,-
 • Klubben dekker kr. 1000,-, NKF dekker kr. 700,-

Eksempel 3: 

 • Total reiseutgift = kr. 3500,-
 • Klubben dekker kr. 1500,-, NKF dekker kr. 2000,-

Vi vil sende ut reiseutleggsskjema til alle representanter som deltar på tinget. Det er viktig at du tar godt vare på alle kvitteringer, da disse må fremlegges for å få rett til kompensasjon. Utfylt og signert skjema sendes til vivi@klatring.no  med frist 15.mai 2024.   

Påmelding: 

Meld deg på her!                                                                                            

Spørsmål vedrørende påmelding, program og boende rettes til Vivi Christiansen Stub Aune vivi@klatring.no 

Spørsmål vedrørende representasjon og forslag til tinget rettes til johanna.solberg@klatring.no

Vel møtt til klatreting!

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva