Nasjonale konkurranser

NKF ønsker å legge til rette for et trygt, inkluderende og sterkt konkurransemiljø på nasjonalt nivå for konkurranseklatrere i Norge. Dette gjør vi gjennom norgescup og nasjonale mesterskap.

Det arrangeres hvert år minimum to (2) norgescup konkurranser og et (1) norgesmesterskap i led og buldring. Ved kapasitet skal det arrangeres norgescup og mesterskap i speed.

Det er kun klubber som er medlem av NKF som kan søke om å være arrangør av nasjonale konkurranser.  NKF avgjør hvilke klubber som får arrangere norgescup og norgesmesterskap. Det skal inngås en skriftelig avtale mellom NKF og arrangørklubb. I tillegg gjelder arbeidsoppgaver som er beskrevet i arrangørhåndboka. Alle avvik fra avtalen skal avklares med NKF i forkant av konkurransen. 

Fakta om norgescup og norgesmesterskap i klatring
- NKF har alle rettigheter og overordnet ansvar for nasjonale konkurranser  
- Organiseres av hovedarrangør NKF sammen med en lokal arrangørklubb
- Ca. 70-170 utøvere fordelt på fire (4) junior klasser og to (2) senior klasser
- Deltagere fra ca. 12-25 klubber fra hele Norge
- Arrangeres etter NKF sitt gjeldene konkurransereglement og arrangørhåndbok
- Arrangeres over én eller to dager

Rammebetingelser
- NKF utnevner, organiserer og dekker alle utgifter til hoveddommer. Meddommere utnevnes av  arrangerende klubb, og godkjennes av hoveddommer. 
- NKF utnevner, organiserer og dekker alle utgifter til rutesettere i forbindelse med konkurransen
- NKF organiserer og dekker streaming av utvalgte konkurranser.
- Arrangørklubb får fastsatt støtte til bankett og aktivitet bredde.
- Deltakeravgift går i sin helhet til arrangørklubb. Se avtaledokument mellom Norges Klatreforbund (NKF) og arrangørklubb (AK).

Følgende fasiliteter må stilles til rådighet:
- Registreringsområde
- Oppvarmingsvegg 
- Isolasjonssone
- Konkurransesone
- Publikumsområde
- Område for dopingkontroll
- Resultatservice
- Godkjent klatrevegg. Må oppfylle NKFs gjeldende krav (EN12572)

Avtaledokument nasjonale konkurranser 2019

Relaterte artikler

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring