Nasjonale konkurranser

NKF ønsker å legge til rette for et trygt, inkluderende og sterkt konkurransemiljø på nasjonalt nivå for konkurranseklatrere i Norge.

Nasjonale konkurranser, høsten 2020

Gitt at smittesituasjonen er under kontroll i oktober og november, vil høstens norgescupkonkurranser i led og Norgesmesterskapet i led, speed og para 2020 bli arrangert etter planen. Det vil naturlig bli noe annerledes rammer enn hva vi er vant til, og i noen sammenhenger konkrete endringer.

Konkurransene vil følge myndighetenes smittevernsfaglige råd som til enhver tid er gjeldende. Alle deltakere har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Alle deltakerne unntas fra avstandskravet på 1 meter under selve konkurransen, men må overholde kravet før og etter selve konkurransen. 

Påmelding

Av smittevernhensyn ber vi om at alle deltakere tar med eget tau. Mange utøvere tar sikringstauet i munnen når de drar ut tauet for å klippe og vi ber om dette for å minimere smitterisiko. Tauet må være 40 m eller lengre. 9,2-9,8 mm. Dette gjelder ikkje for paraklatrere, da de klatrer på topptau. 

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. Med 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Norgescupkonkurransene i Haugesund og Molde vil derfor bli gjennomført uten publikum til stede. Vi håper å kunne arrangere NM i Sogndal med publikum.

Det begrenses i utgangspunktet til 1 lagleder/trener per 5 utøvere fra alle klubber. Klubber med mange deltakere oppfordres til å koordinere sine deltakere og lagledere. Trenere/lagledere må registreres i god tid før konkurransen. Listen blir slettet etter 10 dager. Publikum/foreldre utover dette antallet vil ikke få tilgang til konkurranselokalet. Link til registrering ligger under arrangement i terminlisten. Listen blir slettet etter 10 dager.

Konkurransen kan avlyses i forkant på bakgrunn av innstrammede retningslinjer fra myndighetene eller etter pålegg fra kommunelege dersom symptomer på sykdom oppstår under konkurransen. Alle deltakere vil få refundert startsavgiften dersom konkurransen blir avlyst.

Norges klatreforbund henstiller alle deltakere, trenere, frivillige og andre som er vil være tilstede å sette seg inn i de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende, og ved eventuelle justeringer i smittevernsanbefalinger for klatring og smittevernsveilederen for idrett. Se https://klatring.no/korona-info. Informasjon og oppdateringer vil bli lagt ut fortløpende på klatring.no. Har du spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig for konkurranser i NKF siss.klev@klatring.no.

Fakta om norgescup og norgesmesterskap i klatring

Det arrangeres hvert år minimum to (2) norgescup konkurranser og et (1) norgesmesterskap i led, buldring og para. Ved kapasitet skal det arrangeres norgescup og mesterskap i speed.

Det er kun klubber som er medlem av NKF som kan søke om å være arrangør av nasjonale konkurranser.  NKF avgjør hvilke klubber som får arrangere norgescup og norgesmesterskap. Det skal inngås en skriftelig avtale mellom NKF og arrangørklubb. I tillegg gjelder arbeidsoppgaver som er beskrevet i arrangørhåndboka. Alle avvik fra avtalen skal avklares med NKF i forkant av konkurransen.  Se avtale og arrangørhåndbok dokument under.

- NKF har alle rettigheter og overordnet ansvar for nasjonale konkurranser  
- Organiseres av hovedarrangør NKF sammen med en lokal arrangørklubb
- Ca. 70-170 utøvere fordelt på fire (4) junior klasser og to (2) senior klasser
- Deltagere fra ca. 12-25 klubber fra hele Norge
- Arrangeres etter NKF sitt gjeldene konkurransereglement og arrangørhåndbok
- Arrangeres over én eller to dager

Rammebetingelser
- NKF utnevner, organiserer og dekker alle utgifter til hoveddommer. Meddommere utnevnes av  arrangerende klubb, og godkjennes av hoveddommer. 
- NKF utnevner, organiserer og dekker alle utgifter til rutesettere i forbindelse med konkurransen
- NKF organiserer og dekker streaming av utvalgte konkurranser.
- Arrangørklubb får fastsatt støtte til  aktivitet bredde.
- Deltakeravgift går i sin helhet til arrangørklubb. Se avtaledokument mellom Norges Klatreforbund (NKF) og arrangørklubb (AK).

Forsikring
Konkurransen er dekket av NKF sin ansvarsforsikring. NKF har forsikring for de oppdragstakere som NKF engasjerer i forbindelse med konkurransen. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Følgende fasiliteter må stilles til rådighet:
- Registreringsområde
- Oppvarmingsvegg 
- Isolasjonssone(r)
- Konkurransesone
- Publikumsområde
- Område for dopingkontroll
- Resultatservice
- Godkjent klatrevegg. Må oppfylle NKFs gjeldende krav (EN12572)

Antidoping
NKF er sertifisert som et "Rent Særforbund" og har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Forbundet har utviklet en egen antidopingpolicy som du finner her. Arrangørklubben skal ha gjort seg kjent med NKF antidopingpolicy og være sertifisert som et Rent Idrettslag.

Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Derfor oppfordrer vi alle utøvere , trenere og støtteapparat å gjennomføre Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket. Link til Ren Utøver finner du her.

 

Avtaledokument nasjonale konkurranser 2020

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • Y&Y
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Eterni
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund
 • Gjensidige forsikring