Frivillig utøverforsikring

NKF tilbyr alle medlemmer i våre klatreklubber som er over 13 år en frivillig skadeforsikring med behandlingsgaranti.

Utøvere opp til og med 13 år er allerede dekket av idrettens felles barneidrettsforsikring.

Hva omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter all organisert klatreaktivitet i regi av klatreklubb, region eller Norges klatreforbund, samt egentrening innendørs og utendørs i etablerte klatrefelt som naturlig inngår i en planlagt treningsaktivitet. Et etablert klatrefelt skal være beskrevet i klatrefører for området, klatringen er maks 3 taulengder og skjer på lavlandsklippe. Dette gjelder både på boreboltesikrete og naturlige sikrede ruter. Forsikringen gjelder hele verden.

Hvem kan kjøpe forsikringen

Det er du som er utøver/medlem og er over 13 år som årlig kan kjøpe forsikringen direkte fra NKF. Merk at det kreves medlemskap i Folketrygden og medlemskap i klubb organisert i Norges klatreforbund for å kunne kjøpe forsikringen. Forsikringen anbefales spesielt til konkurranseutøvere og til utøvere som jevnlig trener organisert gjennom klubb.

NB. Forsikringen er inkludert i vårt landslagstilbud for utøvere som er tatt ut på våre landslag i 2024. Dette gjelder for senior A & B lag, para A & B lag, samt juniorlandslaget. Utøvere som er tatt ut på disse lagene trenger ikke å kjøpe egen forsikring i 2024.

Pris og vilkår

Prisen på forsikringen i 2024 er 1155 kr per utøver/medlem og gjelder fra datoen du kjøper forsikringen og ut året 2024.

Forsikringen fornyes ikke automatisk, men må kjøpes på nytt hvert år.  Forsikringen kan kjøpes i perioden 15. desember 2023 - 31. juni 2024.

Prisen for forsikringen dekker kostnader for forsikringspremie + idrettens skadetelefon + transaksjonskostnad ved kjøp. NKF tar ikke ut noen fortjeneste på salg av forsikringen. Prisstigningen fra 2023 er på grunn av at forsikringen i 2023 var beregnet på 9 måneder (april-desember), forsikringen for 2024 er beregnet på 12 måneder (januar- desember).

Hvor kjøper jeg forsikringen?

Du kjøper forsikringen her.

Skade meldes inn til Gjensidige på www. gjensidige.no/idrettsforsikring 

Forsikringen inkluderer også Idrettens skadetelefon som nås per telefon: 98 70 20 33. 

Johanna Solberg
Johanna Solberg
Generalsekretær

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva