Klatring / Konkurranse / Jeg vil konkurrere / Lokale konkurranser

Lokale konkurranser

Det første steget i konkurranseidrettens stige er lokale konkurranser. NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom skal ha et konkurransetilbud lokalt i klubbene, som inspirerer til videre reise i konkurranseidretten og som samler klubbenes medlemmer rundt aktiviteten.

De lokale konkurransene bør bære preg av deltakelse fra et bredt publikum og som passer for flere enn de aller mest aktive konkurranseklatrerne i klubbene. Like så vell bør det være en verdi for alle som ønsker å delta - og hvor alle får opplevelsen av motstand og mestring! Det bør være en arena for samhold, hygge og lav grad av "spisse albuer". 

Lokale konkurranser er stedet hvor de yngste har muligheten til å delta i organisete idrettsarrangement. 

Les mer om barneidrettsbestemmelsene her!

Ta kontakt med din lokale klubb for å høre hvilket tilbud de har vedrørende lokale konkurranser.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva