Klatring / Konkurranse / Jeg vil konkurrere / Regionale konkurranser

Regionale konkurranser

NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 19 år uavhengig av funksjonsnivå skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. Dette gjør vi gjennom å utvikle våre regionale cup-konkurranser sammen med arrangørklubbene. Sammen jobber vi for at dette tilbudet skal utvikles til å være et landsdekkende tilbud for målgruppen, hvor flere regionscuper skal se dagens lys i fremtiden.

Regional cup er en klatrekonkurranse for barn og ungdom mellom 9-19 år uavhengig av funksjonsnivå. For deltakelse i cup-konkurransen må man være medlem i klubb under NKF. 

Konkurranseformen er tilpasset til det regionale nivået og skal treffe en lav inngang til konkurranseklatringen samtidig som det skal være en god konkurransearena for de eldre ungdommene. De regionale cup-konkurransene skal være trinnet mellom det lokale og det nasjonale konkurransenivået. Det arrangeres konkurranser i både tauklatring og buldring.

Cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring for barn og ungdom som ønsker å konkurrere i regionen. Cupen er ment å være et samlingspunkt for lokale klubber og unge klatrere – som ved siden av sportslig utbytte skal gi sosial tilhørighet i klatremiljøet til regionen man tilhører.

Pr. januar -24 jobbes det med å koordinere de regionale cup-konkurransene i Norge. Dette betyr at det per nå vil kunne være noen ulikheter mellom de ulike regions-cupene i Norge, og at avvik fra reglement og arrangørhåndbok fra NKF må kunne påregnes. Målsettingen er at disse forskjellene skal bli så små som mulig. 

Cupen skal arrangeres i tråd med bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett.

Konkurranseregioner pr. jan. -24

  • Trøndercup – Trøndelag
  • Møre og Romsdal cup – Møre og Romsdal, Innland
  • Nord-vestlandscup – Vestland
  • Sør-vestlandscup - Rogaland
  • Østlandscup – Oslo, Viken, Vestfold, Innland
  • Sørlandscup – Agder, Telemark
  • Polarcup - Nordland, Troms 
Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva