Kurslærer klatreinstruktør inne

Kurslærer klatreinstruktør inne (KKI) er kurset for deg som er en erfaren klatreinstrurktør inne som ønsker å lære bort klatreinstruktør inne kompetansen til andre.

Opptakskrav

Sertifisering:Gyldig Klatreinstruktør inne eller tilsvarende (NF klatreinstruktør).
Alder:minimum 20 år ved kursstart.
Egenerklærings- skjema: Dokumentere opptakskrav, som sendes kurslærer ved påmelding.

Erfaring: Minimum 75 timer praktisk erfaring som Klatreinstruktør inne, over minimum 2 år.

- Erfaringen må inneholde:
o Hovedinstruktør grunnkurs inne (topptau og led) – minimum 48 timer til sammen.
o Hatt brattkortprøver – minimum 8 prøver til sammen (kan også inkludere prøver til
topptaukort).

- Erfaringen kan i tillegg inneholde:
o Organisert klatreaktivitet på tau.
o Overordnet HMS-ansvar for klatring inne (satt opp HMS-plan, ROS-analyser, eller
lignende).

Ferdighet: Sikkert og metodisk kunne klatre ruter på led. Må være komfortabel med å falle og sikre
fall på led, samt behersker dynamisk sikring godt. Man må kunne klatre enkle kursruter lett og
uanstrengt.

Varighet på kurs
14 timer med kurslærer, inkludert pauser, pluss 2-3 timer egenstudie i forkant av kurset (Sett derfor av litt tid de siste to ukene før kurset).

Søke godkjenning:

Etter kurset vil deltakerene få beskjed om de har bestått kurset eller ikke. Dersom man har bestått søker man om godkjenning som "Kurslærer Klatreinstruktør inne" i brattkompetanse. Denne søknaden legges til kurslærer du hadde på kurset. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning
Sertifiseringen Kurslærer Klatreinstruktør inne er gyldig i 5 år av gangen, og innehaver må selv søke
om regodkjenning før gyldighetstiden er ute.
For å bli regodkjent kreves 75 timer praksis, hvor minimum tre (3) Klatreinstruktør inne- kurs skal
være gjennomført.

 

Ressurser

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva