Metodesettet innedørs

Formålet med dette metodesettet er å gi en tydelig oversikt over de metoder som er anbefalt brukt på kurs og annen opplæring innendørs, arrangert i henhold til NKFs kursplaner.

Metodesettet skal være et verktøy som bidrar til at kursledere og instruktører på alle nivå har et felles sett med metoder som er trygge og gode. For å sikre så lik opplæring som mulig nasjonalt har vi gjort et valg av metoder vi mener egner seg best for nybegynnere, med tanke på best mulig sikkerhet.

I tillegg til metodene har vi å komme med tips om sider ved bruk og opplæring. Vi belyser i tillegg en del krav til andre sentrale sikkerhetsmomenter.

Det kan være variasjoner i hvordan metoder utføres og hvordan enkeltkomponenter benyttes. Eksempel på dette er metoder for å ta inn tau, bruk av seler, forskjellige taubremser etc. I de fleste slike tilfeller er dette adressert i metodesettet; enten ved å beskrive felles prinsipper eller ved å belyse flere metoder. I andre tilfeller vil det være produsentens bruksanvisning som er gjeldende.

Metodesettet er basert på tilbakemeldinger basert på erfaringer fra kursledere og instruktører på kurs gjennom flere år. Statistikk fra ulykkesdatabasen har vært et referansepunkt for å finne forbedringspotensiale og vekte valg av metoder i metodesettet.

Det vil alltid eksistere metoder som ikke er nevnt i dette dokumentet, som kan være både gode og sikre. Dette kan være varianter av de metoder vi har valgt, eller helt andre alternativer.

 

Kjersti Gausvik
Kjersti Gausvik
Fagrådgiver

Aktivitet- og utdanning utendørs & sikkerhetsarbeid.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva