Klatreinstruktør inne

Dette kurset er for deg som allerede innehar brattkort og ønsker å øke kompetansen og forståelsen for sikkerhet. Etter fullført kurs kan man holde kurset "grunnkurs inne", kurset som kvalifisere til topptaukort eller brattkort.

Opptakskrav

Formell kompetanse:
Må ha brattkort registrert i brattkompetanse.no.

Alder:
Minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man ikke ha selvstendig sikkerhetsansvar og kan bare virke som medinstruktør.

Erfaring:
Minimum 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på minimum 1 økt per uke. Eller minst 50 timer aktivitet fordelt utover de siste 12 månedene.

Ferdighet:
Må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å falle og sikre fall på led.

Varighet

16 timer undervisning og 10 timer praksis som gjennomføres etter kurset (praksisen må omfatte å være medinstruktør på minimum ett nybegynnerkurs innendørs, men kan også omfatte å være medinstruktør på annen organisert klatreaktivitet på tau innendørs)

Kvalifisering

Klatreinstruktør inne kan kun ha ansvar innendørs. Kurset kvalifiserer til å

  • gi opplæring i sikring og klatring på topptau og led og til å holde NKFs grunnkurs inne
  • gi opplæring i klatring på autobelay
  • organisere klatreaktiviteter inne for personer uten topptaukort/brattkort på en trygg måte
  • ha ansvar for sikkerhet ved innendørs klatreaktivitet
  • gjennomføre topptaukort- og brattkorttest

 

Søke godkjenning

Når kurset er bestått og praksis er gjennomført, søker man godkjenning gjennom egen profil på brattkompetanse.no. Søknaden inkludert praksisskjema sendes til kurslærer som deltaker hadde på
kurset. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning

Sertifiseringen har en gyldighet på 5 år, og man må selv søke regodkjenning i rimelig tid før sertifiseringen går ut. Det gjøres på https://www.brattkompetanse.no/innendors/regodkjenning

For å bli regodkjent må man ha minimum 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Praksisen må omfatte å ha sikkerhetsansvar på tauklatring.

 

Pensum

Nettsteder:

Viktig informasjon

Dette kurset settes ikke opp i vår kurskalender, da dette er et kurs klatreklubber og kommersielle sentre setter opp selv. Ta kontakt med din klubb eller senter for å finne kurs.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva