Bestemmelser for kort

Bestemmelser for Brattkort, Topptaukort og Ledkort.

Med kort menes både Topptaukort, grønne Brattkort og Ledkort. Når vi skriver Brattkort inkluderer dette Ledkort, siden Ledkort har samme gyldighet som Brattkort. Røde Brattkort er ikke lenger gyldige, men kan oppdateres via vår Overgangsordning.

 1. Kravet for å få kort er at klatreren består en prøve, samt leser gjennom ansvarserklæringen for kort og aksepterer denne ved å skrive under på kortet. For barn under 18 år er det foresatte som aksepterer ansvarserklæringen og skriver under (i praksis vil dette si at den foresatte enten må være tilstede under prøven, eller ha signert midlertidig kort/ansvarserklæring på forhånd).
 2. Normalt vil kort gi adgang til klatring ved klatreanlegg som deltar i ordningen. Veggeier / klatreanlegg kan imidlertid ha egne bestemmelser uavhengig av brattkortordningen.
 3. Topptaukort gir adgang til sikring på topptau. Brattkort gir adgang til sikring på topptau og led. Vær oppmerksom på at ikke alle klatreanlegg har faste topptau.
 4. Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, innvilges kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Er barnet ute av trening bør det ta et nytt kurs. Kort utstedt til personer under 18 år med foresattes underskrift, må signeres av kortinnehaveren ved fyllte 18 år (signér under tidligere signatur på kortet).
 5. Kortinnehavere over 18 år har som hovedregel adgang til å ta med seg en person uten kort, og la vedkommende klatre mens kortinnehaveren sikrer. Et eksempel på dette er foreldre med barn.
 6. En klatrer uten kort kan øve på å sikre andre dersom en innehaver av kort opptrer som backup ved å holde passiv tauende. Innehaveren av kortet må være fylt 18 år, og er da ansvarlig for at dette forgår på en sikker måte, og for at de som er med blir gjort kjent med innholdet i ansvarserklæringen innebærer. Veggeier kan med midlertidig eller varig virkning begrense eller oppheve denne adgangen.
 7. Etter fylte 18 år har kortet livslang varighet og behøver ikke fornyes, men  innehaveren av kortet er selv forpliktet til å til å holde kunnskapen ved like. Er du ute av trening bør du ta et nytt kurs.
 8. Kort er ikke nødvendigvis påkrevd for å delta på kurs. Instruktøren står da ansvarlig for sikkerheten.
 9. Tapt kort kan erstattes på brattkompetanse.no.
 10. Veggeier har rett til å veilede, irettesette eller i alvorlige tilfeller bortvise brukere, selv om de har kort.
 11. Ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett kan kortet inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. I disse tilfellene må det meldes fra til NKF om navn og nr. på kortet som har blitt inndratt. Ved inndragelse av kort henvises klatrer til ny prøve. 

Ta kontakt med NKF ved eventuelle uoverensstemmelser.


 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge