Regodkjenning

Regodkjenning er et virkemiddel for å sikre at alle som innehar instruktørsertifisering har oppdatert kunnskap og opprettholder sine ferdigheter. Det er en hver instruktør sitt ansvar å opprettholde sin kompetanse ved å: holde seg oppdatert på kunnskap om fag og sikkerhet sørge for å få praksis ved kurs eller aktiviteter 

Søk regodkjenning 

De fleste sertifiseringer har varighet på 5 år, og det må søkes om regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF og NF sine sertifiseringer. Unntaket fra regodkjenning er Brattkort, Topptaukort, Autobelaykort, Etterutdaningskursene og Trenerutdanning (Dere som har tatt trenerutdanning før 2021 må søke om en regodkjenning til å få trenerutdanningen på livstid). 

Alle søknader om regodkjenning gjøres gjennom din profil ("Min side") på brattkompetanse.no. Det sendes ut varsel når det er ett år til sertifiseringen går ut, og ytterligere påminnelser hver tredje måned. Det MÅ søkes om regodkjenning før nåværende sertifisering går ut. 

Klatreinstruktør inneutdanning
For Klatreinstruktør inne – 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. 

Man rapporter ikke inn egenaktivitet men "Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning." Aktiviteten bør være fordelt utover perioden.  

Merknad: 

  • Om du har stort volum av praksis som klatreinstruktør fra tidligere (innen 10 år), men lite aktivitet fra de siste 5 årene, eller/og har glemt å søke innen sertifiseringen din gikk ut, kan du gjøre følgende: være hovedinstruktør for et komplett innføringskurs sammen med en som er kurslærer klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden. 
  • Dersom det er mer enn 10 år siden din sertifisering gikk ut, må du gjennomføre et nytt kurs. Søk om regodkjenning, og last opp bekreftelse/attest på gjennomført kurs i søknaden. 
  • Godkjente kurslærer klatreinstruktør inne eller NF klatreinstruktør 1 sport/lavland/høyfjell eller høyere trenger ikke regodkjenning som klatreinstruktør inne.
  • Godkjente kurslærer klatreinstruktør inne eller NF klatreinstruktør 1 sport/lavland/høyfjell eller høyere, som ikke får regodkjenning på disse nivå kan søke om regodkjenning klatreinstruktør inne om hen tilfredstiller kravet til regodkjenning som klatreinstruktør inne 

Kurlærer klatrinstruktør inneutdanning
For Kurslærer klatreinstuktør inne - 75 timer, hvor minimum tre Klatreinstruktør inne- kurs skal være gjennomført.

Rutesetterutdanning 

For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din rutesetterkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som rutesetter. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Les mer om dette her. 

Kurslærer rutesetterutdanning

For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kurslærerkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som kurslærer. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. 

Trenerutdanning før juni 2021 

For å få godkjent trenerutdanningen på livstid så må du søke om regodkjenning av trenerutdanningen din i brattkompetanse. Du vil da få gyldig trenerutdanning i 100 år fra dagen du søker overgang. En må fortsatt søke regodkjenning på klatreinstruktør inne.

Trenerutvikler 

For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din Trenerutviklerkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som kurslærer. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Les mer om dette her!

 

Overordnet 

Kravet til praksis er å anse som et absolutt minimum og aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Praksisen skal dokumenteres i skjemaet under, og er å anse som en egenerklæring. Dokumentasjonen lastes så opp i søknaden. 

 

Pris 
Gebyr for regodkjenning er kr 300,- hos NKF.  

Praksiskrav for regodkjenning, gjennomført innenfor de 5 siste år frem til tidspunkt for søknad eller utløp av sertifisering: 

Sertifisering 

Timekrav 

Merknad 

Klatreinstruktør inne 

50 timer 

Trenger ikke regodkjennes om man er kurslærer klatreinstruktør inne eller NF klatreinstruktør 1 sport/lavland/høyfjell eller høyere

Kurslærer Klatreinstruktør inne 

75 timer 

Praksis må inneholde minimum tre (3) gjennomførte Klatreinstruktør inne-kurs 

Rutesetter 1 

40 timer 

Praksis må inneholde rutesetting. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid. 

Rutesetter 2 

100 timer 

Praksis må inneholde rutesetting til regionale konkurranser. 50 av disse timene bør være konkurranser regionalt for å kunne søke om regodkjenning. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid. 

Rutesetter 3 

120 timer 

Praksis må inneholde rutesetting til nasjonale konkurranser. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid. 

Trenerutvikler 1 

Tre Trener 1-kurs (hovedinstruktør på hele kurset) 

I tillegg må søker også ha virket som trener for målgruppen i perioden. 

Trenerutvikler 2

To Trener 2-kurs (hovedinstruktør på hele kurset) 

I tillegg må søker også ha virket som trener for målgruppen i perioden. 

Kurslærer Rutesetter 1

Tre Rutesetter 1 kurs eller to Rutesetter 1 kurs + 100 timer arbeid med rutesetting og veiledning de siste 5 årene. 

 

Kurslærer Rutesetter 2

Tre Rutesetter 2 kurs

 

Felles for alle: Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning. 

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva