Klatring og barn

Klatring for barn skal skje på barnas premisser. Allsidighet i innholdet er et grunnleggende prinsipp for barneklatring

Buldring og klatring for barn: 

Det er gleden ved å bevege seg vi først og fremst ønsker å stimulere. Klatring for barn legger i hovedsak opp til å klatre på lave vegger uten sikring. Det betyr at de ikke skal klatre høyere enn at de lett kan hoppe ned. Ved et uforberedt fall er det barnets fallreflekser som skal representere den største sikkerheten. De må også lære seg å vurdere konsekvensene ved å hoppe ned evt. falle. Det er derfor svært viktig at underlaget er passe hardt.

Det er en klar fordel om klatringen organiseres i faste grupper med barn. På denne måte er det mulig for den enkelte å opparbeide seg relasjoner til andre i gruppa. Da får også lederen anledning til å bli kjent med gruppa og enkeltindividene.

Barneidrett: 

Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder. De 9 anbefalinger er basert på forskningsresultater og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. Disse ni rådene er universelle!

Bestemmelser om barneidrett. Disse tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller deltar på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring.

Retningslinjer for publisering av bilder og film. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Økonomi som barriere. Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag/klubb kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

Konkuranser for barn og ung

Lokale konkuraranser. Klubben kan arrangere lokale konkurranser for barn og unge.

Regional cup konkurranser. NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 16 år skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. 

Nasjonale konkurranser. Fra fylte 13 år og oppover i buldring og tauklatring.

Foresatte sin rolle

Foresatte kan og bør engasjere seg i styre, som trener/instruktør, ta brattkort/topptaukort få bidra på treninger, organiser samlinger og mye mer!  

Styre i klubben sitt ansvar i forhold til aktivitet med barn og unge. 

Politiattestansvarlig: Idrettslag/ klubber som har klatreaktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

Barneidrettsansvarlig.Idrettslag/klubber som driver klatring for barn til og med 12 år må ha en barneidrettsansvarlig, og følge bestemmelsene for barneidrett. 

Verktøy: Bedre klubb del 1. I Bedre klubb del 1 får du spørsmål som vil hjelpe deg å ivareta sju grunnleggende ansvarsområder for styret i et idrettslag. I tillegg til å sjekke status på disse områdene. 

Forslag til litteratur:

 • "Bratte Gleder - Klatring med barn og ungdom" av Geir Grimeland er en fin innføring i hvordan tilrettelegge for klatring for barn og unge.
 • "Climbing games" beskriver mange ulike leker man kan ha i buldre- og tauveggen som er både morsome og lærerike. En nyttig idébank når man organiserer klatring for barn og unge.
 • "Klatring og barn" av Geir Grimeland gir en fin oversikt over elementer en må tenke på når en skal drive med klatreaktivitet for barn (se pdf-under) 

 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund