Klatring og barn

Klatring for barn skal skje på barnas premisser. Allsidighet i innholdet er et grunnleggende prinsipp for barneklatring

Klatring for barn og ungdom: 

Alle barn og ungdom som klatrer, fortjener kompetente trenere som kan ivareta deres behov i et trygt og spennende miljø med fokus på klatreglede hele livet. For å sikre at barn og ungdom møter kompetente trenere som er til stede for dem på deres premisser, utdanner Norges klatreforbund (NKF) Trener 1 og Trener 2.

For å bli en god trener i klatring for barn og ungdom må du ha kunnskap om de kravene klatring som idrett stiller til utøverne. Som trener har du ansvar for å lede utviklingsarbeidet for barn, ungdom og utøvere på begynnernivå, og du bør derfor ha kunnskap om hvilken treningspåvirkning som er gunstig på kort og lang sikt. I dette kapittelet skal vi se på hvilke egenskaper som kreves i klatring.

Konkuranser for barn og ung

Lokale konkuraranser. Klubben kan arrangere lokale konkurranser for barn og unge.

Regional cup konkurranser. NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 16 år skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. 

Nasjonale konkurranser. Fra fylte 13 år og oppover i buldring og tauklatring.

Forslag til relevant litteratur:

 • "Trening av barn og ungdom i klatring" av NKF. Denne er pensum på trener 1 (se pdf under) 
 • "Utviklingstrappa i klatring" av NKF. Denne er pensum på trener 1 og trener 2 (se pdf under) 
 • "Bratte Gleder - Klatring med barn og ungdom" av Geir Grimeland er en fin innføring i hvordan tilrettelegge for klatring for barn og unge.
 • "Climbing games" beskriver mange ulike leker man kan ha i buldre- og tauveggen som er både morsome og lærerike. En nyttig idébank når man organiserer klatring for barn og unge.
 • "Barneidrettstreneren" av Inger Marie Vingdal 

 

Vektøy for planlegging av aktivitet og trening for barn og ungdom:

 • Klatreøkta.no. Her finner du mange fine øvelser for barn og ungsdom som gjør de til bedre klatrere.

 

Barneidrett: 

Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder. De 9 anbefalinger er basert på forskningsresultater og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. Disse ni rådene er universelle!

Bestemmelser om barneidrett. Disse tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller deltar på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring.

Retningslinjer for publisering av bilder og film. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Økonomi som barriere. Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag/klubb kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

Foresatte sin rolle

Foresatte kan og bør engasjere seg i styre, som trener/instruktør, ta brattkort/topptaukort få bidra på treninger, organiser samlinger og mye mer!  

Styre i klubben sitt ansvar i forhold til aktivitet med barn og unge. 

Politiattestansvarlig: Idrettslag/ klubber som har klatreaktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

Barneidrettsansvarlig.Idrettslag/klubber som driver klatring for barn til og med 12 år må ha en barneidrettsansvarlig, og følge bestemmelsene for barneidrett. 

Verktøy: Bedre klubb. I Bedre klubb får du spørsmål som vil hjelpe deg å ivareta syv grunnleggende ansvarsområder for styret i et idrettslag. I tillegg til å sjekke status på disse områdene. 

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge