Klatring i skole og barnehage

Klatring er fantastisk å bruke som aktivitet i skole og barnehage! Her finner du informasjon om hvordan dette kan gjennomføres på en trygg måte, til glede for både barna og de voksne!

Det står i opplæringsloven "§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø - Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Det er rektor på skolen sitt ansvar at lova blir følgt, men NKF anbefaler følgende kompetanse på personer som skal bruke klatring i skolen: 

Sertifisering tauklatring
Klatring i skolen sammenligner vi med organisert aktivitet i klubb, derfor er NKF sin anbefaling den samme som for organisert aktivitet i klubb (t.d. en ungdomms-/barne- klatregruppe) . Der med er vår anbefaling at det må være en ansvarlige med sertifiseringen Klatreinstruktør inne tilstede som er ansvarlig instruktør for aktiviteten. De andre som sikre barna må ha sertifiseringen Brattkort eller Topptaukort

Det må foreligge en HMS-plan for aktiviteten, inklusive risikoanalyse/-vurdering og eventuell utarbeidelse av instruks.

Du kan lese mer om denne utdanningen her: https://klatring.no/klatreinstruktor-inne 

Sertifisering buldring
Dersom dere har tilgang til en buldrevegg (lavere vegg, uten tausikring, med tjukkas som fallsikring), kan klatring i denne gjennomføres uten sertifisering. NKF anbefaler at den ansvarlige som minimum har egenerfaring med buldring for å imøtekomme de krav som settes av lov for sikker gjennomføring av aktiviteten. Flere klubber og kommersielle klatresentere holder "grunnkurs buldring", som vil være en god start. Det må foreligge en HMS-plan for aktiviteten, inklusive risikoanalyse/-vurdering og eventuelt utarbeidelse av instruks.

Sertifisering av  klatrevegg
En klatrevegg, være seg for tauklatring eller buldring, skal være i forskriftsemessig stand til enhver tid. Dette gjelder både hovedkonstruksjonen (reisverk, veggplater) og det klatretekniske (klatregrep, fester for klatregrep, sikringspunkter og underlag)

Alle vegger som oppføres med klatring som hovedformål skal ha en formell veggeier, og denne skal ha et sertifiseringsdokument på veggen. Det vil som oftest være kommunen som er veggeier (eier av lokalet) og som har ansvaret for tilstanden på veggen. I noen tilfeller tas den jevnlige oppfølgingen hånd om av en klatreklubb som har avtale med veggeier. 

Uansett må ikke en vegg tas i bruk uten at den er bekreftet i forskriftsmessig stand. Informasjon om krav til klatrevegger finner du her: https://klatring.no/anlegg 

Kjersti Gausvik
Kjersti Gausvik
Fagrådgiver

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva