Ungdomsutvalg

Visste du at NKF har et eget ungdomsutvalg? Du kan lese mer om hva dette er og hvordan du eventuelt kan bli med på dette selv her!

Ungdomsutvalget vårt er opprettet for at vi i større grad kan samarbeide bedre med ungdommen og gi dem et bedre tilbud. 

Ungdomsutvalget vårt består av 6 ungdommer mellom 15-22 år fra ulike klatreklubber i Norge, de fleste av dem har verv i klubb som trener eller styremedlem. Utvalget har en leder og en nestleder. Dette utvalget møtes jevnlig digitalt (og noen ganger fysisk) der de hjelper hverandre med å løse ulike utfordringer de opplever i hverdagen som en ung leder eller trener.

Ungdomsutvalget har og en medbestemmelse i innholdet i samlinger NKF arrangerer for ungdommer. Og bidrar med hjelp til organisering av slike samlinger. 

Ønsker du å være med i ungdomsutvalget?

Hvordan du kan bli med i vårt ungdsomsutvalg og hva det innebærer kan du lese mer om i dokumentet under (Dokument kommer).

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva