Klatring / Klatrefelt & anlegg / Klatrefelt / Økonomisk støtte

Økonomisk støtte

Trenger klubben penger til feltutvikling? Vi hjelper deg gjerne med søknad, men du må være ute i god tid. Ta kontakt med oss!

Her finner du oversikt over hvor du kan søke økonomisk støtte til klatrefelt.

For etablering og utvikling av klatrefelt er det viktig at klubben er kjent med NKF sin vedtatte bolteetikk, at de sørger for nødvendige tillatelser fra grunneiere, og tar hensyn til HMS ved arbeid med å utvikle feltet. Les mer om dette her.

NKF har per i dag ingen støtteordning for etablering og utvikling av klatrefelt, men det finnes andre alternativ.

  1. Klubben kan søke på støtte til bolting gjenom de ordinære spillemidlene.
  2. Klubben kan også søke støtte fra sin lokale sparabankstiftelse for utvikling av klatrefelt. Oversikt over disse finner du i tabellen under.
 

Dersom man skal søke om spillemidler til bolting av ruter, må anlegget/klatrefeltet registreres i kommuneplanens arealdel som et nærmiljøanlegg. Da blir klatrefeltet juridisk sikret. I dette arbeidet må man definere klatrefeltets plan og status. Den juridiske planstatusen er viktig av følgende grunner:

  • Den har betydning for hvilke inngrep kommunen kan tillate i området.
  • Den kan virke inn på hvilke midler man kan søke
    • Dersom man skal søke spillemidler til bolting av ruter må anlegget/klatrefeltet registreres i kommuneplanens arealdel som et nærmiljøanlegg. Ta tidlig kontakt med kommunen for å følge opp dette, de har god erfaring med politiske prosesssar og arbeid med spillemiddelordningen.

Les mer om kommunale prosesser her

 
Romsdalen tindegruppe fikk følgende tildeling:

 

Type Maks. tilskudd
Klatrefører  kr 200 000
Sikring av klatreruter  kr 500 000

 

Kravet til midlene er at en stiller med 1/3 i dugnadssinnsats, 1/3 i egenkapital og så kan en søke om 1/3 i spillemidler. 

 

 

Søtteordninger Søknadsfrist Lenke til hjemmeside
Sparebankstiftelsen DNB (Øst) 1. april
1. september
1. desember
https://sparebankstiftelsen.no/ 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest Ta kontakt med Sparebankstiftelsen https://www.spv.no/om-oss/baerekraft/sparebankstiftelsen-sparebanken-vest 
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 15. februar
15. august
15. november


https://snnstiftelsen.no/om-stiftelsen/ 

https://snnstiftelsen.no/gaver/ 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør Søknader over 20 000 kroner behandles om lag en gang i måneden, mens søknader om mindre beløp behandles lokalt og er avhengig av lokal behandlingstid. https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/vi-sponser/ 

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/gaver/ 
Her finner du søknaden til Nordfjoreid kk, kan den være til inspirasjon?
 Nordfjord Klatreklubb Søknadstekst SPV Stiftelsen

 

 

Norges klatreforbund kan bistå klubber i arbeidet med å lage miniførere, for felt hvor det ikke eksisterer øvrige førere, eller hvor større klatrefelt er utviklet uten oppdatering av hovedfører.

Tom Atle Bordevik produserer miniførere. Forutsetningen er at klubben skaffer til veie et tilstrekkelig grunnlag for å produsere føreren. Tom Atle har laget en bruksanvisning for dette (vedlagt under). Han gjør jobben på timesbasis og fakturerer forbundet for arbeidet ihht. timeliste. Ta kontakt på klatring@klatring.no dersom din klubb ønsker støtte til dette. 

Miniførere produseres ved hjelp av verktøyene Adobe Indesign og Adobe illustrator.

Kontaktinfo:
Tom Atle Bordevik – Braign
Tlf: 456 62 228
www.bordevik.no
www.braign.no

 

Les bruksanvisning her (pdf)

Kjersti Gausvik
Kjersti Gausvik
Paraklatring, aktivitet- og kompetanseutvikling utendørs og sikkerhet.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva