Sikkerhet i anlegg

Krav til fallunderlag og sikkerhetsone for buldrevegger

Støtdempende madrass for buldrevegger høyere enn 3m skal dekke en fallsone minimum 2,5 m målt fra veggens ytterste punkt. Madrassen skal dekke en fallsone på minimum 2m. målt fra veggens ytterste punkt dersom bulderveggen er lavere enn 3m. Det skal legges støtdempende madrass i minimum 30 cm tykkelse for buldrevegger mindre eller lik 4 m høyde, og 40 cm tykkelse for buldrevegger over 4 m høyde. Duken skal etter montering være sammenhengende, slik at det ikke er sprekker man kan skade seg i. Veggens høyde måles fra støtdempende madrass.

Krav til fallunderlag og sikkerhetssone for tauvegger

Det skal avsettes en sikkerhetssone under hele klatreveggen pluss minimum 2 m ekstra, målt i loddlinjen fra toppen av veggen. Bærende konstruksjoner som stikker inn i hallen må sikres spesielt. I sikkerhetssonen skal det legges sikkerhetsgulv. Vanlig tykkelse er 5cm eller mer med falldempende gulv. En trenger kun sikkerhetsgulv under fallsoner fra klatrevegg, det gjør også bruk av lift lettere da enkelte gulv ikke tåler belastning av lift. Noen velger hele arealet, men det er ikke behov for det. Man kan for eksempel velge tofarget gulv, der gulv i fallsone har en farge og gulv utenfor fallsone har en farge, dette er for å bedre sikkerhet i forhold til personer som er i veggen og det/de som befinner seg på bakken. Galleri/mesanin bør også ha falldempende gulv under fallsone.  De fleste klatrevegglevereandører har dette i sin produktportefølje. 

Veggleverandører: Leverandører

Disse er også godkjente:

Alternativ under autobelay:

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva