Kontroll av anlegg

Inspeksjon av buldrevegger og klatrevegger
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessige kontroller av det som ikke berører hovedkonstruksjonen. Tilstand på sikringspunkter (toppanker, bolter/hengere, karabinere og slynger), autobelay og sikkerhetsmatter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler.


Kontroll av hovedkonstruksjon buldrevegger og klatrevegger, inkludert sikringspunkter.

Det anbefales årlig kontroll av konstruksjon.

Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav (europeisk standard). Intervallet på slike inspeksjoner skal beskrives i FDV-dokumentasjonen. Ofte tilbyr veggleverandøren årlige kontroller. Dersom ikke leverandør foreslår kontrollen anbefaler NKF at ingeniører eller andre personer med byggfaglig kompetanse benyttes til kontroll av konstruksjonen. Disse må ha kompetanse til å vurdere og teste tilstand av vegg opp mot gitt standard,  og kunne signere for dokumentasjon av kontroll.Det er veggeiers/veggansvarlig ansvar å vurdere om kompetansen til den som utfører kontrollen er tilstrekkelig.

Ved kontroll av buldre - og klatreanlegg foreligger det en vesentlig forskjell mellom kontroll av tauvegger og kontroll av buldrevegger. NKF anbefaler minimum byggfaglig kompetanse ved kontroll av buldrevegg, og ingeniørfaglig kompetanse ved kontroll av klatrevegg - herunder kontroll av sikkerhetspunkter hvor det er nødvendig med falltester og tilhørende belastningsberegninger.

Hva veggeier/veggansvarlig kan gjøre ved avvik:

Den som gjennomfører kontroll av anlegget må forholde seg til de krav som står i standarden, og gi avvik hvis disse ikke er oppfylt. Dette er noe de ikke kan gå bort i fra. Det veggeier/veggansvarlig for anlegget kan gjøre, er å vurdere disse avvikene, og treffe de riktige tiltak. Dette vil normalt være å utbedre avvik slik at det blir i samsvar med standard. I tilfeller der dette ikke lar seg gjøre, anbefaler vi at det gjøres en risikovurdering av det aktuelle avviket og eventuelt gjøres tiltak for å sikre trygt anlegg.

Denne vurderingen må altså ansvarlig for anlegget stå for, der det ikke samsvarer med standard. 

 

 

Årlig kontroll

Klatreanlegg skal kontrolleres etter europeisk standard, som må anskaffes av den enkelte instans gjennom Standard.no

  • NS-EN 12572-1:2017 Artificial climbing structures — Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points
  • NS-EN 12572-2:2017 Artificial climbing structures — Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls
  • NS-EN 12572-3:2017 Artificial climbing structures — Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds
  •  

Følgende firmaer i Norge har kompetanse til å gjennomføre kontroll av klatrevegger (listen er ikke utfyllende):

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva