Hvordan bygge anlegg?

Ønsker din klubb å bygge eget klatreanlegg? Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang!

Det finnes flere typer anlegg for klatring. NKF skiller mellom klatrevegg og klatreanlegg, og buldrevegg og buldreanlegg. Samt bruker vi betegnelsen klatresenter for et anlegg som tilrettelegger for både buldring og tauklatring (Klatre – og buldreanlegg).

Klatrevegg og klatreanlegg:

Klatrevegger brukes til tauklatring. En klatrevegg er en høy (8m – 15m+ høy) veggkonstruksjon med klatretak/grep som kan flyttes/endres for å lage ruter. Et klatreanlegg består av flere typer klatrevegger med variasjon i høyde, utforming og helning, samt funksjon/bruksområde.

Bulldrevegg og buldreanlegg:

Buldrevegger brukes til buldring (klatring uten sikring med tau). En buldrevegg er en lav (maks 5m høy) veggkonstruksjon med klatretak/grep som kan flyttes/endres for å lage ruter. Et buldreanlegg består av flere typer buldrevegger med variasjon i høyde, utforming og bratthet, samt funksjon/bruksområde.

Klatre – og buldreanlegg (også kalt klatresenter):

Et klatresenter er et idrettsanlegg bestående av et eller flere klatreanlegg/ buldreanlegg med klatrevegger og buldrevegger i ulik størrelse og utforming.

Når det bygges nye anlegg er det ønskelig at aktiviteten i anlegget skal kunne gjennomføres uten påvirkning fra andre idretter/aktiviteter i bygget

Skal du bygge et klatreanlegg bør du tenke på hva som dekker fremtidens behov. Klatring er en idrett og aktivitet som blir mer og mer populær både i Norge og internasjonalt.

Vår første anbefaling er å tidlig definere grunnleggende behov og funksjoner. Dette kan man gjøre ved å sette opp en kravspesifikasjon som kan konkretiseres undervegs. 

Videre er det viktig å ta tidlig kontakt med interessenter, spesielt idrettsråd og kommune mht politiske prosesser og spillemidler/økonomiske midler.

Bli kjent med Kulturdepartementets anleggsveileder

Skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg finner du på Godeidrettsanlegg:

Du finner informasjon om økonomisk støtte og spillemiddelordningen her.

Det er en rekke leverandører som kan levere og bygge klatrevegger i Norge. Oversikt over disse finner du her:

 

Veggleverandør

Kontakt

Walltopia

Nettside: https://walltopia.com/ 

Walltopia Nordics/Aurora outdoor agency
Erik Massih
e-post: erik.massih@walltopia.com
Tlf: 0046 733973541

Egas sport AS v/ Tomas Ottersen  
E-post: tomas@egas.no 
Tlf. :+47 47 61 1128 
 
Egas sport AS v/Hans Christian Bråten  
E-post: hans-christian@egas.no 
Tlf.: +47 41 20 12 29

Tjelmeland Friksjon


Nettside: https://tjelmelandfriksjon.com/
Kontakt: https://tjelmelandfriksjon.com/kontakt/

Arctic Grips

Nettside: www.arcticgrips.no
Kontakt: https://www.arcticgrips.com/omoss

Citywall


Nettside: https://citywall.eu/ 
E-post veggleverandør: norway@citywall.eu 

Entre Prises Climbing 


Nettside: www.epclimbing.com 

Jan Westby 
E-post: j.westby@epclimbing.com
Tlf.:  +47 48 06 09 63 

Padding Solutions AS

Leverandør for  madrasser i buldreanlegg
Nettside:
https://www.paddingsolution.com/ 
Kontakt: https://www.paddingsolution.com/contact 

 

NKF håper at flere klubber ønsker å bygge et anlegg som tilfredsstiller moregendagens behov i forhold til regionale og nasjonale konkurranser!

Interessen for klatring har økt enormt de siste årene, og NKF har i dag utfordringer med å finne optimale og funksjonelle anlegg til å arrangere norges-cuper. Engasjementet og kompetansen i klubbene er der, men anleggsutfordringene vokser sammen med den økende interessen!

NKF er igang med å utvikle retningslinjer som beskriver de funksjonene et anlegg burde fylle i et konkurranseperspektiv, disse vil publiserers her så raskt de er ferdigstilte.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva