Ofte stilte spørsmål - klatreanlegg

Prosess og planarbeid
NKF anbefaler å sette sammen en prosjektgruppe ved oppstart av anleggsutviklingen, og kartlegge behov og formål som kan presenteres til kommunen. Om man skal kunne motta spillemidler må anlegget være en del av den kommunale anleggsplanen, det er derfor viktig å være tidlig ute når det gjelder samarbeid med kommune og politiske prosesser. De formål og behov som kartlegges legger grunnlag for størrelsen, utformingen og infrastrukturen til anlegget.

Drift er også et viktig element når det skal bygges klatreanlegg. Skal anlegget driftes av klatreklubben? Hvem skal skru ruter? Skal det holdes kurs og/eller klatretreninger? Hva med konkurranser? Eventuelle andre tilbud? Skal andre interessenter bidra eller ta del i prosjektet på noen måte? Mye av dette finner dere svar på ved å kartlegge behov og formål. En slik kartlegging vil også gi dere en indikasjon på hvor stort område som bør settes av til klatreanlegget.

Dersom det er begrenset plass, anbefaler vi å prioritere et buldreanlegg i eget lokale. Buldring er en fin introduksjon til klatring. Buldrevegger appellerer sterkt til både nye og mer treningsorienterte klatrere, og skaper sterke sosialt fellesskap og høyt aktivitetsnivå pr. m2. Et buldreanlegg er både lettere å finansiere og bygge, i tillegg krever det lite sikkerhetsrutiner og spesielle tilsyn i forhold til led-vegger. Dette, inkludert punktlisten under, er blant annet noe dere kan fremme til kommunen:

  • Klatreanlegg gir mye aktivitet per kvadratmeter i forhold til mange andre idretter
  • Tilbudet bidrar til inkludering og mangfold,
  • Klatring bidrar til både fysisk og mental trening – individuell utvikling og mestringsfølelse
  • Et klatreanlegg kan fungere som et sosialt samlingssted for ungdommer, spesielt de som faller utenfor tradisjonelle idretter!
  • Klatring omfavner alle - Livslang idrett!

Det er mange forskjellige systemer med mange forskjellige priser. Og så kommer grep, fallunderlang og ruteskruing i tillegg.  Selve veggene varierer i pris fra 3000,--6500,- og resten av kostnadene er alt som kommer ekstra. Disse estimatene avhenger av råvareprisene,  så det er lurt å legge på et tillegg på rundt 500,- pr kvm vurdert ut fra markedet i dag (2022). Med alt inkludert ender det ofte på rundt 7000,- (eks mva) pr kvm for både klatrevegger og buldrevegger. Dette skal være et ok romslig budsjett.

For detaljer rundt pris og kostnader angående bygging av klatreanlegg anbefaler vi å kontakte en veggleverandør. 


Se her for veggleverandører: Veggleverandør
Se også Godeidrettsanlegg for inspirasjon og eksempler. 

Som ansvarlig for drift av klatrevegg og tilbyder av klatreaktiviteter må man forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften, med andre ord må man etablere et HMS-system som følges opp. Dette innebærer blant annet en form for risikovurdering gjennom risikoanalyser.

Mer detaljert om HMS her: byggtekniske krav og HMS i klubb
Les også mer om HMS i anleggsveilederen vår her: Anleggsveileder (PDF)

Mange klatreklubber har samarbeidsavtaler for bruk av klatrevegger. Slike avtaler kan være veldig forskjellige, men det er viktig at avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold med tanke på hvem som:
- eier veggen
- disponerer veggen og når
- har ansvar for utleie og bruk av veggen mtp. sikkerhet
- har ansvar for arrangement i veggen mtp. sikkerhet
- har ansvar for hva, når det kommer til vedlikehold av vegg og veggkonstruksjon
- Hvem som eier ev. klatreutstyr som er tilknyttet veggen, og hvem som har ansvar for ettersyn av dette

NKF har utarbeidet en mal/et eksempel for samarbeidskontrakt mellom klubb og kommune, den finer du her: organisering

Dersom en slik samarbeidsavtale ble brukt da klatreklubben og kommunen startet opp klatrevegg/gikk i samarbeid, er den fin å vise til i forhold til hva klubben og/eller kommunen plikter seg til og er ansvarlig for.

Dersom det ikke er skrevet en samarbeidskontrakt burde dette gjøres snarest. Da anbefaler vi at det gjennomføres et kontraktsmøte/samarbeidsmøte hvor overnevnte elementer diskuteres og avklares.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva