Utdanning i NKF

NKF utdanner klatreledere og trenere for innendørsklatring. Vi samarbeider også med NF (Norsk Fjellsportforum) om utdanning av utendørs klatreinstruktører.

For utdanning knyttet til klatring inne har NKF utviklet trenerløypa i tråd med NIF sine retningslinjer. Trenerløypa inkluderer trener 1 og trener 2, og etterutdanningskursene hoveddommerkurs og rutesetterkurs.

NKF samarbeider med NF om  instruktørutdanning for uteklatring. NKF følger NF-standarden på disse områdene, som inkluderer klatreinstruktør sport, klatreinstruktør 1 høyfjell og lavland, og klatreinstruktør 2 høyfjell og lavland.

Andre kurs NKF har utviklet kursmaler for er grunnkurs inne, klatreleder inne, grunnkurs ute, inne til ute og kameratredning. Arbeidet med å lage og videreutvikle standarder og kursmaler i NKF gjøres av utdanningskomiteen, som er underlagt styret. Utdanningssystemet i NKF har vært bygd opp gjennom mange år, og er et system som vil være i kontinuerlig utvikling i fremtiden. 

Liste over godkjente klatretrenere og -instruktører

Alle NKF-kurs følger NKF sitt metodesett.

NKF metodesett

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring