Utdanning i NKF

NKF utdanner instruktører og trenere for innendørsklatring. Vi er også medlem av Norsk fjellsportforum, og utdanner instruktører utendørs i tråd med deres nasjonale standard.

For utdanning knyttet til klatring inne har NKF utviklet trenerløypa i tråd med NIF sine retningslinjer. Trenerløypa inkluderer trener 1 og trener 2, og etterutdanningskursene hoveddommerkurs og rutesetterkurs.

NKF samarbeider med NF om  instruktørutdanning for uteklatring. NKF følger NF-standarden på disse områdene, som inkluderer klatreinstruktør sport, klatreinstruktør 1 høyfjell og lavland, og klatreinstruktør 2 høyfjell og lavland.

Andre kurs NKF har utviklet kursmaler for er grunnkurs inne, klatreleder inne, grunnkurs ute, inne til ute og kameratredning. Arbeidet med å lage og videreutvikle standarder og kursmaler i NKF gjøres av utdanningskomiteen, som er underlagt styret. Utdanningssystemet i NKF har vært bygd opp gjennom mange år, og er et system som vil være i kontinuerlig utvikling i fremtiden. 

Liste over godkjente klatretrenere og -instruktører

Alle NKF innekurs følger vårt metodesett.

NKF metodesett

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge