Uønsket atferd

Det skal være trygt å varsle oss

Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Norges klatreforbund tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Vår viktigste oppgaver er å ivareta deg som varsler, vil du være anonym så er det helt greit!

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Vi ønsker lav terskel for å si fra!


overgrep-forside-1070-900.jpg

Rutiner

I Norges klatreforforbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker å vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Temasider

Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om – se Norges idrettsforbund sine temasider: 

Mobbing

Rasisme og diskriminering

Vold og trusler

Seksuell trakassering og overgrep

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva