Informasjon om å varsle

Her finner du informasjon om hva det betyr å varsle og hvordan du sender inn et varsel.

1) Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.  

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her: 

LENKE TIL VARSLINGSSKJEMA

Mer informasjon om varsling i idretten finner du her.

2) Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson - Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
  • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
  • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

3) Hva skjer når du har sendt inn varselet? 

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 5 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen "MittVarsel". Når et varsel sendes inn er det  generalsekretær eller presidenten i Norges klatreforbund som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon.

Spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på.

Johanna Solberg
Johanna Solberg
Generalsekretær

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva