Innsending av klage og saksgang

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å sende inn klagesak til klage- og sanksjonsutvalget til NKF og hvordan utvalget behandler saken.

Slik sender du inn klage

 • Før du sender inn klage:
  • Sjekk først om saken skal behandles av sanksjonutvalget: trykk her for oversikt over saker som behandlesSaken skal alltid behandles i nærmeste innstans først, som klubbstyre, landslagsleder eller med kursholder. Saken skal til sanksjonsutvalget først når man har tatt saken opp med den det gjelder og dere ikke klarer komme frem til  enighet. Saken må normalt sendes inn innen 2 uker, om det ikke står annet i de konkrete bestemmelsene for saken det gjelder.
  • Vi anbefaler sterkt at du underretter motparten før du sender inn klagen, hvor du informerer om hva du ønsker å klage på og grunnlaget for klagen. Du ber mottakeren si seg enig eller uenig, og informerer at om de sier seg uenig vil saken tas videre til klubbstyre og eventuelt sanksjonsutvalget.
 • Fyll inn skjema for klagesaker. Alle punkter må være fylt inn for at saken skal kunne behandles. Om det er feil i skjema vil det forsinke saksbehandlingstiden. Skjemaet må også signeres for hånd.
 • Send klagen til klage@klatring.no og merk eposten med «Klagesak». Klagen vil bli behandles konfidensielt og informasjon lagret konfidensielt i henhold til GDPR.
 • Du vil normalt får svar innen 4 uker etter innsendt klage. For kompliserte saker kan det ta lengre tid, men det vil du da bli informert om.
 1.  

Slik blir klaget behandlet i utvalget

 • Sanksjonsutvalgets sekretær i administrasjonen mottar klagesak og gjennomgår om det er en sak utvalget skal beandle.
  • Hvis det er noen feil vil de kontakte avsender og be om at det korrigeres.
  • Om det ikke er en sak de skal behandle vil avsender underrettes og saken avsluttes der.
 • Sanksjonsutvalget mottar klagen og gjennomgår om det er noen som er inhabil i utvalget. Om noen er inhabil vil de bli ekskludert fra videre saksgang, og blir erstattet av varamedlem.
 • Motpart underrettes og får komme med motsvar til klagen. Normalt vil den som er klaget på få innsynsrett i original klage, med mindre det er hensyn som tilsier at innsyn bør begrenses.
 • Utvalget gjennomgår relevant informasjon om klagesaken, vurderer om det må hentes inn ekstern kompetanse, og treffer en avgjørelse.
 • Utvalget vil i saksbehandlingen føre en skriftlig loggbok til internt bruk. Dette for å sikre god saksgang og saksbehandling.
 • Begge parter underrettes samtidig, etter det vil eventuell sanksjon gjennomføres (inndragelse av sertifisering, endring av konkurranseresultater, ol).
 1.  
Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva