Saker som behandles

Sanksjonsutvalget behandler sivile saker relatert til NKFs utdanninger og sertifiseringer, nasjonale konkurranser og uttak på lag.

Sanksjonsutvalget behandler sivile saker relatert til NKFs utdanninger, nasjonale konkurranser og landslagsuttak. Saken skal kun sendes til NKF klage- og sanksjonsutvalg om den ikke lar seg løse i første instans.

Utdanninger og sertifiseringer

Utvalget behandler saker relatert til grunnkurs inne, topptaukort, brattkort, Klatreleder inne, samt Trener 1, 2 og 3. Det gjelder både kursgjennomføring og mislighold av sertifisering. 

Klagen må leveres innen 2 uker.

Saker som er aktuelle her:
 • Ikke-kvalifiserende kurs etter NKFs kursmaler (grunnkurs inne, grunnkurs ute, inne til ute, mm).
  • Aktører kan lage egne kursmaler for ikke-kvalifiserende kurs, men blir de presentert som NKFs kursmal må de følge kursmalen.
  • Kursholder må ha rett kompetanse og den må være gyldig til kurset er fullført.
 • Kvalifiserende kurs (Klatreleder inne, trenerutdanning, mm).
  • Klatreleder inne og Trener 1, 2 og 3 må gjennomføres etter NKFs kursmal.
  • Kursholder må ha rett kompetanse og den må være gyldig til kurset er fullført.
  • Deltakere må tilfredsstille opptakskrav for å delta på kurs.
 • Mislighold av sertifisering.
  • Sikringsarbeid som bryter med kravene til henholdsvis brattkort eller topptaukort.
  • Brudd på sikkerhetshensyn som instruktør eller trener.
  • Uetisk adferd blant trenere og instruktører som bryter med NKFs og idrettens verdigrunnlag (se NKFs strategiplan og NIFs side om verdiarbeid).
  • Å gi ut sertifiseringer uten at krav til kurs og testing er oppfylt.
  • Instruktører og trenere er pliktige å holde seg oppdatert på sitt fagområde og skal ikke bruke utdaterte metoder.
 • Klage på prøver.
  • Vurdering av prøver som ikke er i henhold til det som er beskrevet i kursmal eller bestemmelser for sertifisering.

Nasjonale konkurranser

Utvalget behandler saker relatert til brudd på konkurransereglementet under gjennomføring av nasjonale konkurranser arrangert av NKF (norgescup og norgesmesterskap alle disipliner). Normalt vil slike saker bli meldt inn og behandlet under selve konkurransen, men om det skulle være noe som ikke ble oppdaget eller eller om behandlingen skulle være i strid med skriftlig regelverk, kan det sendes til klage- og sanksjonsutvalget, 

Klage- og sanksjonsutvalget behandler ikke klager på skjønnsmessige dommeravgjørelser.

Saker som er aktuelle her:
 • Dommeravgjørelser som ikke er i henhold til regelverk.
 • Konkurranse ikke gjennomført i henhold til regelverk.
 • Brudd på konkurranseregler eller annen uetisk adferd fra utøvere eller støttepersonell.
 • Klage på klassifisering for parautøvere.

Konkurranser, arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom lokalt og regionalt

NKF har ikke offisielt regelverk for lokale eller regionale konkurranser, men arrangementene er likevel underlagt overordnede regelverk for aktivitet.

Saker som er aktuelle her:
 • Brudd på barneidrettsbestemmelsene.
 • Brudd på idrettens barnerettigheter. 
 • Brudd på retningslinjer for ungdomsidrett.
 • Brudd på god sikkerhetsetikk. Dette vil være knyttet til sertifiseringer, se informasjon under "utdanninger og sertifiseringer". 

Lag

Utvalget behandler saker relatert til landslag og utviklingslag i NKF.

Saker som er aktuelle her:
 • Utøver som ikke har fått plass på landslaget, hvor man mener begrunnelsen ikke samsvarer med de kriterier NKF har satt.
 • Utøver på lag som bryter regler i utøveravtalen.
Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva