Topptaukortprøve

Før du får innvilget Topptaukort må du først bestå topptaukortprøven, for å vise at du har kunnskapene og ferdighetene som trengs til å opptre sikkert i klatreanlegget.

Topptaukortprøven er en prøve hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter ved topptauklatring til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.  Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing og nedfiring.

Klatrerne kan gjerne ta prøven parvis, slik at den ene klatrer mens den andre sikrer og deretter bytter. Kameratsjekk skal gjennomføres ved hvert taubytte. Anbefalte metoder og sikkerhetsrutiner er beskrevet i NKFs hefte ”Metodesett”, i læreboka ”Innføring i klatring” og i videoen ”Brattkortprøven”.  Hvis klatrerne stiller med personlig utstyr bør dette brukes. Alle typer taubremser kan benyttes under prøven. Instruktør skal fokusere på at håndgrep er korrekt utført, ihht til bremsen som benyttes. NB! Dette setter krav til at instruktøren kjenner til bremsen som benyttes. Det skal til enhver tid være en lukket hånd rundt bremsetau/passiv ende.

For å få topptaukort skal klatreren demonstrere følgende ferdigheter og kunnskaper:

Forberedelser
 • Korrekt påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute.
 • Korrekt montering av sikringsbrems.
 • Kontroll på egen side og kameratsjekk skal gjennomføres før klatring og ved hvert taubytte (sele, innbinding, taubrems, skrukarabiner, tauende sikret). Hver klatrer skal ha kontroll på alle sjekkpunkter på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken.
Sikringsarbeid

Klatreren skal sikre en annen under topptauklatring og nedfiring, inkludert:

 • Korrekte håndgrep under mating og haling av tau.
 • Korrekt posisjon ved veggen og minimal slakk på tauet.
 • Klatreren skal holde et kort fall under topptauklatring etter signal fra instruktør (men trenger ikke selv å prøve noe fall).
Oppe i veggen

Klatring på topptau er ikke nødvendig for å bestå prøven, men klatrerne skal ved klatring eller muntlig vise at de forstår kravene til sikker topptauklatring:

 • Klatreren skal forstå farene ved pendel ut av veggen eller sidelengs i veggen.
 • Klatreren skal kjenne til hva som regnes som et sikkert topptaufeste.

Kommunikasjon og oppmerksomhet

Klatrer og sikrer skal ha en aktiv og tydelig kommunikasjon hele veien:

 • Idet klatringen starter, for å forvisse seg om at begge er klare
 • Mens klatreren er i veggen, i tilfelle situasjonen krever det
 • Alltid signal med øyekontakt før nedfiring og planlagt belastning av tauet
 • Sikrer skal gi beskjed dersom klatrer gjør noe som kan være farlig (pendel, vikeplikt osv)

 

Sikker opptreden

Klatrer og sikrer skal demonstrere sikker opptreden ved og i veggen:

 • Konsentrasjon om sikringsarbeidet, full oppmerksomhet om taukameraten
 • Ikke forstyrre andre eller selv la seg forstyrre under innbinding og sikring
 • Vikeplikt for andre klatrende, ikke gå i fallsonen, vær obs på pendelfall
 • Rolig og disiplinert opptreden
Ansvar

Kjenne til innholdet i klatrevettplakaten.

Forstå ansvarsprinsippet. Eneansvar for egen opptreden, solidarisk ansvar for sikkerheten til taukamerat og andre klatrere på stedet:

 • Ikke lag faresituasjoner
 • Spør når du ser noen gjøre feil
 • Advar når du ser noe farlig

 

Prøven avsluttes med at klatreren leser gjennom og signerer ansvarserklæringen for topptaukort.  Det er primært kunnskaper og sikringsferdigheter som skal demonstreres ved topptaukortprøven, og det stilles derfor ikke krav til å klatre på topptau eller klatre en bestemt vanskelighetsgrad.

Dersom klatreren viser ferdighets- eller kunnskapsmangler som klart vil gå ut over sikkerheten, skal topptaukort ikke utstedes.  Klatreren henvises i så fall til kurs eller egentrening. Ved mindre alvorlige ferdighets- eller kunnskapsmangler kan topptaukort likevel utstedes, dersom klatreren umiddelbart forstår og retter seg etter korrigering.

Dersom du stryker på topptaukort-prøven

Benytt deg av kurs- og oppfølgingstilbudene som finnes ved klatresenteret.  Alternativt kan du øve sammen med en annen klatrer som har Brattkort, og som er over 18 år. Deretter kan du ta ny topptaukortprøve når du føler deg klar for det.

Sjekkliste for Topptaukort-prøve

 1. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
 2. Kontroll på egen side og kameratsjekk (sele, knute, brems, skrukarabiner, tauende sikret)
 3. Hver klatrer skal ha kontroll på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken. Dette skal bidra til økt sikkerhet, men det blir også lettere å fange opp kunnskapshull hos de to klatrerne.
 4. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
 5. Håndgrep under sikring og nedfiring
 6. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
 7. Riktig plassering av sikrer under sikringsarbeidet
 8. Holde et fall
 9. Kjenne innholdet i klatrevettplakaten
 10. Kjenne til kravene om sikker opptreden i klatreanlegget
 11. Lest, forstått og underskrevet ansvarserklæringen for topptaukort/brattkort

 

Krav til Instruktør

Den som utsteder brattkort skal være godkjent til dette av NKF, og være registrert i NKFs instruktørdatabase med gyldig godkjenning.
Utsteder må være over 18 år.

Før gjennomføring:

Instruktør skal forsikre seg om at det foreligger en risikoanalyse for topptaukort- og brattkort-prøve for den aktuelle veggen, samt ha lest gjennom risikoanalysen og gjort seg kjent med denne.

 • Instruktør skal kontrollere at utstyret som blir brukt er i sikkerhetsmessig stand.
 • Instruktør skal se til at topptau er korrekt hengt opp.
Gjennomføring
 • Veggen skal være høy nok til at prøven kan gjennomføres på en god og sikker måte.
 • Prøven skal holdes i en del av veggen uten særlig støy eller forstyrrelser.
 • Alle typer taubremser kan benyttes under prøven. Instruktør skal fokusere på at håndgrep er korrekt utført, ihht til bremsen som benyttes. NB! Dette setter krav til at instruktøren kjenner til bremsen som benyttes. Det skal til enhver tid være en lukket hånd rundt bremsetau/passiv ende.
 • Instruktør skal se til at ingen passerer klatrer under prøven.
 • Instruktør skal være forberedt på å sikre/holde passiv ende av tauet under hele prøven. Under fallet skal passiv ende sikres/holdes.

 

 

 

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge