Brattkort og topptaukort

Har du lyst å begynne å klatre? Da har du flere valgmuligheter - men om du vil klatre på høye vegger med tau anbefaler vi deg å ta et topptau- eller brattkortkurs.

På kurs vil du kunne lære deg det som kreves for å klatre selvstendig sammen med venner innendørs. Etter endt kurs må du ta en ferdighetsprøve, denne kalles topptauprøven eller brattkortprøven. Topptaukort og Brattkort er klatrenorges sertifiseringsordning for sikrere. 

Brattkort: For å sikre noen på led og topptau inne bør du ha Brattkort. 

Topptaukort: For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort. 

Ta kontakt med din lokale klatreklubb - de arrangere med jevne mellomrom topptau- og brattkortkurs. 

Topptaukurs:
Her får du en grunnleggende innføring i sikring på topptau. I etterkant av kurset har man kunnskapen som er nødvendig for å ta testen for topptaukort, som kvalifiserer deg til å sikre på alle innendørs vegger i Norge.

Brattkortkurs
Her får en grunnleggende innføring av sikring og klatring på led. Klatrekurset kvalifiserer til å ta brattkortet, som kvalifiserer deg til å sikre på led på alle innendørs vegger i Norge.

Før du får innvilget Topptaukort må du først bestå topptaukortprøven, for å vise at du har kunnskapene og ferdighetene som trengs til å opptre sikkert i klatreanlegget.

Topptaukortprøven er en prøve hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter ved topptauklatring til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.

Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing og nedfiring.

Du blir vurdert til bestått eller ikke-bestått på prøven. 

Sjekkliste for Topptaukort-prøve

 1. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
 2. Kontroll på egen side og kameratsjekk 
 3. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt 
 4. Håndgrep under sikring og nedfiring
 5. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
 6. Riktig plassering av sikrer under sikringsarbeidet
 7. Holde et fall
 8. Kjenne innholdet i klatrevettplakaten
 9. Kjenne til kravene om sikker opptreden i klatreanlegget
 10. Lest, forstått og underskrevet ansvarserklæringen for topptaukort/brattkort

Før du får innvilget Brattkort må du først bestå brattkortprøven, for å vise at du har kunnskapene og ferdighetene som kreves for å opptre sikkert i klatreanlegget.

På brattkortprøven skal klatrere demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.

Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatreren skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing, leding og nedfiring.

På brattkortprøven skal du også vise at du også har ferdigheten som er beskrevet på topptauprøven. Du må ikke ha gjennomført topptaurprøven - men inneha ferdighetene.

Du blir vurdert til bestått eller ikke-bestått på prøven. 

Sjekklister for brattkortprøve:

Kameratsjekk og sikring på led
 1. Gjennomgang av tau, tauende sikret
 2. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
 3. Kontroll på egen side og kameratsjekk 
 4. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
 5. Håndgrep under sikring og nedfiring
 6. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
 7. Riktig plassering under sikringsarbeidet
 8. Holde et fall – fallet skal skje over forrige bolt trygt opp i veggen slik at det ikke er fare for bakkefall. Klatreren må kunne gjøre rede for vektforskjell og dens betydning.
 9. Innhekting av tau i slynger; riktig høyde, riktig retning på tau
 10. Unngå tau bak beinet
 11. Innhekting av toppfeste
 12. Hvil ved utmattelse, korrekt nedfiring før toppfeste

Leding: Deltaker trenger ikke å lede selv, men må kunne gjøre rede for pkt 10-13

NKF anbefaler bruk av assisterende taubrems, men alle typer taubremser kan benyttes under prøven. Instruktør skal fokusere på at håndgrep er korrekt utført, ihht til bremsen som benyttes. NB! Dette setter krav til at instruktøren kjenner til bremsen som benyttes. Det skal til enhver tid være en lukket hånd rundt bremsetau/passiv ende.

NKF har utarbeidet et eget dokument som beskriver hvilke feil som fører til umiddelbart stryk, feil som fører til stryk hvis det er flere av dem, og feil som bør påpekes men som ikke fører til stryk i seg selv .

Les mer om strykfeil her.

Du kan laste ned mal til midlertidig kort og hele kortheftet under.

Alle nye kort skal utstedes på bakgrunn av en bestått prøve. Det skal ikke utstedes kort basert på et bestått kurs. NKF anbefaler heller ikke å gjennomføre prøver samme dag som kurset siden det da er vanskelig å bedømme om kunnskapen sitter godt i ryggmargen.

Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like. 

Kort utstedt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldig. Når kortinnehavere fyller 18 må de underskrive det selv, siden de nå er ansvarlige for sin egen sikkerhet. 

Når kort utstedes har de en gyldighetstid på 100 år, men du er selv forpliktet til å holde kunnskapen din ved like. Er du ute av trening på sikringsteknikk bør du ta et nytt kurs, selv om du har bestått en prøve tidligere.

Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. 

Les mer om bestemmelser for kort

NKF har utarbeidet egne krav til prøvene. Sensorer skal være NF-eller NKF- godkjent klatreinstruktør, registrert i brattkompetanse.no.
Det er opp til sensor på stedet å vurdere om veggen er trygg og egnet til å utføre prøver på. 

Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Disse kan likevel registreres og oppdateres til grønne Brattkort. Ledkort er gyldig på samme måte som grønne Brattkort, og du trenger ikke å oppdatere det.

Overgangsordning fra gammelt rødt Brattkort

Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Disse kan, mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- registreres og oppdateres til grønne Brattkort. Du får kortet godkjent slik: 

 1. Registrer deg på brattkompetanse.no 
 2. Opprett søknad om Brattkort og legg inn:
  • "Brattkort Admin" som instruktør
  • Oslo som sted
  • Dagens dato.
 3. Last opp bilde av det gamle brattkortet i søknaden
 4. Betal gebyret

Vi behandler alle søknader fortløpende. Ved godkjent søknad er Brattkortet registrert som digitalt kort.

Alternativt kan du vise kortet ditt til en godkjent klatreinstruktør og be dem om å godkjenne deg for nytt kort.

Lokale topptaukort som tilfredsstiller kravene til det nasjonale Topptaukortet, kan oppgraderes til nasjonalt Topptaukort mot et administrasjonsgebyr på kr 300,-. Siden NKF ikke kjenner til alle de lokale ordningene kan vi ikke ta på oss godkjenningsoppgaven. Du får godkjent det nye kortet ved å kontakte utsteder av det lokale kortet, eller ved å snakke med en klatreinstruktør som kjenner til, og kan gå god for, den lokale ordningen.

 

Du kan oppgradere Klatrekortet ditt til et Brattkort på samme måten som man oppgraderer fra rødt til grønt Brattkort

 

Bestemmelser for Brattkort og Topptaukort

Med kort menes både Topptaukort, og Brattkort. Kortet er digital og du finner det på Brattkompetanse.no, det er mulig om ønskelig å bestill et fysisk kort. Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Disse kan likevel registreres og oppdateres til grønt Brattkort.

Kravet for å få kort er at klatreren består en prøve, samt leser gjennom ansvarserklæringen for kort og aksepterer denne ved å registrere deg på Brattkompetanse. For barn under 18 år er det foresatte som aksepterer ansvarserklæringen og registrere og bestiller kort på Brattkompetans. (i praksis vil dette si at den foresatte enten må være tilstede under prøven, eller ha signert midlertidig kort/ansvarserklæring på forhånd).

 1. Normalt vil kort gi adgang til klatring ved klatreanlegg som deltar i ordningen. Veggeier / klatreanlegg kan imidlertid ha egne bestemmelser uavhengig av brattkortordningen.
 2. Topptaukort gir adgang til sikring på topptau. Brattkort gir adgang til sikring på topptau og led. Vær oppmerksom på at ikke alle klatreanlegg har faste topptau.
 3. Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, innvilges kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Er barnet ute av trening bør det ta et nytt kurs. Kort utstedt til personer under 18 år med foresattes underskrift, må signeres av kortinnehaveren ved fyllte 18 år.
 4. Kortinnehavere over 18 år har som hovedregel adgang til å ta med seg en person uten kort, og la vedkommende klatre mens kortinnehaveren sikrer. Et eksempel på dette er foreldre med barn.
 5. En klatrer uten kort kan øve på å sikre andre dersom en innehaver av kort opptrer som backup ved å holde passiv tauende. Innehaveren av kortet må være fylt 18 år, og er da ansvarlig for at dette forgår på en sikker måte, og for at de som er med blir gjort kjent med innholdet i ansvarserklæringen innebærer. Veggeier kan med midlertidig eller varig virkning begrense eller oppheve denne adgangen.
 6. Etter fylte 18 år har kortet livslang varighet og behøver ikke fornyes, men innehaveren av kortet er selv forpliktet til å til å holde kunnskapen ved like. Er du ute av trening bør du ta et nytt kurs.
 7. Kort er ikke nødvendigvis påkrevd for å delta på kurs. Instruktøren står da ansvarlig for sikkerheten.
 8. Tapt av fysisk kort kan erstattes Brattkompetanse om ønskelig.
 9. Veggeier har rett til å veilede, irettesette eller i alvorlige tilfeller bortvise brukere, selv om de har kort.
 10. Ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett kan kortet inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. I disse tilfellene må det meldes fra til NKF om navn og nr. på kortet som har blitt inndratt. Ved inndragelse av kort henvises klatrer til ny prøve. 

 

Ta kontakt med NKF ved eventuelle uoverensstemmelser.

Bestille kort

Har du allerede tatt prøve til brattkort eller topptaukort, kan disse bestilles på brattkompetanse.no

Pris

Det koster kr 300,- å registrere et nytt kort. Kortene er digitale.
For fysisk brattkort koster det 100,- ekstra. 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva