Rutesetterutdanning

Norges klatreforbund lanserer i 2021 en utdanningstige for rutesettere i Norge. Utdanningen skal sørge for at rutesetting i Norge holder gjennomgående standard for HMS, og nivå 2 og 3 gir opplæring i rutesetting for henholdsvis regionale og nasjonale konkurranser.

Utdanningen består av Rutesetter 1, 2 og 3, samt sertifisering som kursholder nivå 1, 2 og 3. 

Rutesetter 1

Kursmal og kompendium finner du nederst på denne siden.

Målgruppe

Kurset er for personer som ønsker å starte med rutesetting, og som skal sette ruter på klatresentre og for lokale konkurranser.

Hovedmål

Etter å ha gjennomgått nivå 1 skal deltakerne ha en god forståelse av:

 • Verktøy, klatregrep og konstruksjonen av klatrevegger.
 • Relevant norsk lovverk og god HMS-praksis..
 • Viktigheten av tilbakemeldinger og dialog med andre.
 • Grunnleggende rutesetting for barn, nybegynnere og viderekomne klatrere, med fokus på å forstå hvordan en skaper bevegelser hvor klatreren er i balanse og hvorfor visse fotplasseringer skaper ubalanse.
 • Prinsipper for setting av mer avanserte ruter og buldere, som inkluderer dynamiske bevegelser, spesifikke kraftretninger og bruk av kroppsspenning.
 • Evaluering av egen rutesetting, spesielt med fokus på å observere ulike klatrere prøve ruter/buldre en har satt og lære av det.
Opptakskrav
 • Fylt 16 år før kursstart.
 • Inneha Brattkort. (Annen relevant erfaring kan veie opp for dette om deltakeren for eksempel kommer fra et annet land).
 • Klatret aktivt i minst 12 måneder. (Deltakere med ned til 6 måneders klatrerfaring kan godtas av instruktøren, om aktivitetsnivået har vært høyt og ferdighetsnivået er tilfredsstilt).
 • Ferdighetsnivå skal ligge på minimum 6-, for å sikre at deltakeren har en god forståelse av bevegelser i klatring.
Varighet

Kurset varer i 12 timer, og bør holdes over to dager.

Kompetansekrav kursholder

Sertifisert Kursholder rutesetter 1.

Sertifisering som Rutesetter 1

Ved endt kurs og gjennomført praksis søker man sertifisering som rutesetter 1 i brattkompetanse. 

Kurslærer rutesetter 1

Ha minimum ett års erfaring med rutesetting, og ha deltatt på og bestått workshop for kurslærer rutesetter 1, i regi av NKF.

Være fylt 18 år innen kursstart.

Rutesetter 2

Mer informasjon kommer!

Kurslærer rutesetter 2

Mer informasjon kommer!

Rutesetter 3

Mer informasjon kommer!

Kurslærer rutesetter 3

Mer informasjon kommer!

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge