Nasjonale og nordiske konkurranser

Å påta seg rollen som arrangør for nasjonale og nordiske konkurranser er et viktig bidrag til konkurranseklatringen i Norge. Det er kun klubber som er medlem av NKF som kan søke om å være arrangør. NKF avgjør hvilke klubber som får arrangere norgescup, norgesmesterskap og nordisk.

For tildelte arrangører - se verktøykasse i bunnen av siden. Her finner man arrangørhåndbok og andre viktige støttedokumenter for planlegging og gjennomføring av nasjonale eller nordiske konkurranser.

Vurderingskriterier og søknadsprosess

For å søke om å være arrangør, må man være trygg på at man har fasiliteter og mennekser til å gjennomføre arrangementet man ønsker å søke om å arrangere. Behovet for både størrelse på klatreanlegg og mengde mennekser øker i takt med størrelsen og statusen på arrangementet - fra norgescup til nordsik. 

NKF ønsker å balansere ivaretakelsen av eksisterende arrangørklubber med erfaring, med å la nye arrangørklubber slippe til. Vi tror at å arrangere konkurranser har et stort potensial for å bygge klubbene sterke. 
For å søke nasjonale eller nordiske konkurranser, anser NKF det som et fortrinn med erfaring fra å arrangere regionale konkurranser.  

NKF bidrar i prosessen med informasjon og tildeling, oppfølging i planleggingsfasen etter behov og bistand ved gjennomføring. Overordnet jobber NKF med å gjøre det så enkelt som mulig å være arrangør. 

Norgescup og norgesmesterskap

NKF skal legge én av disse konkurransene til Nord-Norge hvert år, så sant man har aktuell arrangør. Utover dette skal det forsøke å tildele konkurransene på et vis som fordeler konsekvensen av reiseveien for deltakerne. 

Norgesmesterskap kan tildeles arrangør med hensyn til publisitet og medieoppmerksomhet, som vi anser som viktige for utviklingen av klatresporten i Norge. 

Nordiske konkurranser

For nordiske konkurranser, rullerer arrangementene mellom de nordiske landene. Dette betyr at NKF og norske medlemsklubber ikke arrangerer nordisk hvert år. For nordisk skal arrangørklubben ha god forbindelse med fly fra de andre nordiske landene.

Utlysning og tildeling

Ved utgangen av mai måned går utlysningen for nasjonale- og nordiske- konkurranser ut vi NKF's kanaler. Det søkes etter arrangører for året som kommer og sesongen ettert. 

For kommende år går denne fristen for søknad ut etter sommerferien, og terminlisten ønskes klar i slutten av september. Fra forrige års søknadsprosess, kan allerede konkurransene ha blitt tildelt arrangør - da vil ikke denne konkurrasen være en del av utlysningen.

Søknader/henvendelser som arrangør for konkurranser to år frem, mottas kontinuelig.

Forsikring

Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Denne omfatter alle organiserte aktiviteter klubben arrangerer, deriblant regionale cuper. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Rent Idrettslag

Klubben skal ha gjort seg kjent med NKF antidopingpolicy og være sertifisert som et Rent Idrettslag.

 

 

  

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva