Trener illustrasjon

Trenerutvikler (Kurslærer på trenerkurs)

Er du utdannet minst Trener 1 eller har annen faglig relevant kompetanse, og ønsker å kunne være med å utdanne nye trenere? Da bør du ta utdanning som Trenerutvikler!

Hva er en trenerutvikler?

En trenerutvikler er den som holder trener og kompetansekursene til NKF. Dette er en viktig rolle og utdanningen som er med å bidrar til at vi kan utdanne flere flinke trenere til våre klubber.

Hvordan bli trenerutvikler?

Vi gjennomfører årlig Trenerutviklerkurs for Trenere med minst Trener 1 utdanning i bånn. Dette kurset går over to samlinger av 2 dager/kvelder. Begge disse er digitale. En forbunds og klatrespesifikk samling og en generell samling med NIF (Norges Idrettsforbund). Se vår trenerstige for å lære mer om kravene til de ulike trinnene. Etter gjennomført og bestått opplæring kan Trenerutviklere melde inn interesse om å holde kurs til NKF. Følg med i vår kurskalender for å melde deg opp til kurs.

Regodkjenning

Som utdannet trenerutvikler er man nødt til å ha flere trenerkurs over en viss periode for å kunne fortsette å ha denne tittelen. Det vil si at Trenerutviklerne er nødt til å søke om regodkjenningen innen hvert 5 år. Det må da legges med en oversikt over antall kurs Trenerutvikleren har holdt i den perioden. Det skal være holdt minst 3 Trener 1 kurs totalt de siste 5 årene for Trenerutvikler 1 og minst 2 Trener 2 kurs totalt de siste 5 årene for Trenerutvikler 2 for å få godkjent. Skjema for dette skal sendes inn i brattkompetanse.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva