Klatring / For klubb / NKFs utdanningstilbud

NKFs utdanningstilbud

NKF utdanner instruktører og trenere for inne- og utendørsklatring. Her er en oversikt over vårt utdanningstilbud.

Kurs inne

For utdanning knyttet til klatring inne har NKF utviklet trenerløypa i tråd med NIF sine retningslinjer. Vi arrangerer disse kursene inne: 

 • Trener 1, Trener 2 + opplæring av Trenerutviklere (kurslærere)
 • Kompetansekurs basistrening, teknikk og fingertrening
 • Kompetansekurs paraklatring 
 • Kurslærer klatreinstruktør inne
 • Kurslærer Rutesetter 1 og 2
 • Rutesetter 2
 • Hoveddomerkurs 

Kurs ute

Vi er også medlem av Norsk fjellsportforum (NF), og utdanner instruktører utendørs i tråd med nasjonale standard. NKF arrangere jevnlig disse kurset for våre klubber og medlemmer:  

 • Klatreinstruktør 1 sport
 • Klatreinstruktør 1 høyfjell og lavland

Andre kurs er:

 • Boltekurs. 

Arbeidet med å lage og videreutvikle standarder og kursmaler gjøres av bredde- og kompetanseavdelingen i NKF. 

 

Meld inn deres kursbehov

Din klubb fortjener kompetente trenere, rutesettere og instruktører. Vi ønsker å få oversikt over din klubbs behov for best mulig å treffe med vårt kurstilbud. Meld inn behov til sophie.thorell@klatring.no.

FRIST for å melde inn behov for vårens kurs er 1.november.

FRIST for å melde inn behov for høstens kurs er 1.mai. 

 • Har dere aktivitet for barn og unge i deres klubb, men få som har trenerutdanning?
 • Arrangerer dere lokale eller regionale konkurranser, men har behov for mer kompetanse på rutesetting? Eller trenger kompetanse på rutesetting til aktivitet?
 • Mangler dere instruktører til å holde klatreaktivitet utendørs

* Vi setter opp de kursene i listen over. Øvrige kurs kan klubben sette opp selv hvis dere har utdannede kurslærere. 

 

Hovedsider: 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva