Klatring og funksjonsnedsettelse - Paraklatring

Mange mennesker med funksjonsnedsettelse kan også ha glede av klatring, så lenge den blir tilrettelagt ordentlig. Her ser du hvordan din klubb kan øke tilbudet og kompetansen på paraklatring.

NKFs mål er å utvikle klatretilbudet for personer med funksjonsnedsettelse gjennom våre medlemsklubber, samt øke kompetansen i klubbene på området. Her finner du en oversikt over hva vi kan hjelpe klubbene med, for å komme i gang med et klatretilbud for personer med funksjonsnedsettelse.

Kompendie klatring og funksjonsnedsettelse: NKF har laget et kompendie om klatring og funksjosnedsettelse som ble ferdigstilt i 2017. Hensikten med kompendiet er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatreaktivitet.

Kurs i paraklatring: Et kurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatring. Ta kontakt om dere ønsker at vi skal holde kurs i deres klubb. 

Søk om støtte til paraklatring: Vi gir støtte til rekrutteringsarrangementer, og til oppstart av aktiviteter. Vi kan også gi støtte til ekstra utgifter med utstyr.

Nasjonal konkurranse i paraklatring: I 2016 og i 2017 ble det gjennomført Nasjonal konkurranse i paraklatring. NKF vil jobbe videre med dette konseptet i 2018.

Relaterte artikler

29. Sep 2017

KANSELLERT! Klubbsamling 10.-12. november

Norges klatreforbund ønsker alle klatreklubber velkomne til Klubbsamling. Årets samling tar plass 10.-12. november på Thon Hotel Linne i Oslo, og vi håper å se mange klubber representert.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring