Paraklatring

Mange mennesker med funksjonsnedsettelse kan ha glede av klatring, og det er mye man kan gjøre for å enkelt tilrettelegge for det. Her ser du hvordan din klubb kan øke tilbudet og kompetansen på paraklatring.

NKFs mål er å utvikle klatretilbudet for personer med funksjonsnedsettelse gjennom våre medlemsklubber, samt øke kompetansen i klubbene på området. Her finner du en oversikt over hva vi kan hjelpe klubbene med, for å komme i gang med et klatretilbud for personer med funksjonsnedsettelse.

Oppstart av paraklatring i klubb: NKF har laget en veilederen for oppstart av paraklatring i klubb den er ment som en hjelp til deg som ønsker å starte opp et tilbud for paraklatrere.

Kompendie klatring og funksjonsnedsettelse: NKF har laget et kompendie om klatring og funksjosnedsettelse som ble ferdigstilt i 2017. Hensikten med kompendiet er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatreaktivitet.

Instruktørkurs i paraklatring: Et kurs som gir en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatring. Ta kontakt om dere ønsker at vi skal holde kurs i deres klubb. 

Søk om støtte til paraklatring: Vi gir støtte til rekrutteringsarrangementer, og til oppstart av aktiviteter. Vi kan også gi støtte til ekstra utgifter med utstyr.

Nasjonal konkurranse i paraklatring: I 2016 ble den første nasjonal klatrekonkurranse for personer med fysisk funksjonsnedsettelse arrangert.

Ressurser: Her finner du noen ressurser som er relvant for deg som skal starte eller har paraklatretilbud i klubb

Klubber med paraklatretilbud: Disse klubbenen kjenner NKF til at har et paraklatretilbud i 2019

Klassifisering i paraidretten: Slik foregår klassifisering i paraidrett 

 

Relaterte artikler

02. Jul 2019

NM i paraklatring 2019

16. november arrangerast det NM i paraklatring samtidig som NM i led på Oslo klatresenter. Det er det første NM i paraklatring som blir arrangert. Me gleder oss til å lage verdens beste NM for alle konkurranseklatrar i Norge!

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring