Klatring / Nyheter / Arkiv / Klatretinget vil ha nasjonalanlegg!
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på vår gamle nettside 21.03.2023
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på vår gamle nettside 21.03.2023

Klatretinget vil ha nasjonalanlegg!

Det ekstraordinære klatretinget 21. mars ga med overveldende flertall sin tilslutning til å bygge et nasjonalanlegg for klatring. Stemmetallene ble 50 for og 2 mot. Når tingdeltakelsen også var rekordstor, har styret fått et solid mandat til å gjennomføre prosjektet.

Klatretingets vedtak betyr at NKF skal bygge et konkurranse- og treningsanlegg for toppklatrere for hele landet, et toppidrettsmiljø der gode klatrere i alle klasser kan samles for å drive hverandre mot det høye målet: et internasjonalt toppnivå. Nasjonalanlegget skal også være et kompetansesenter for trenere, ruteskruere og dommere. Samtidig skal det gi NKF et stabilt inntektsgrunnlag for en bedre satsing både på toppidrett og på andre klatreaktiviteter som vi mangler finansiering til i dag. Anlegget vil bli lokalisert i Osloområdet, og NKF vil samarbeide med klatreklubber om etableringen.

Vedtaket betyr at styret og administrasjonen i NKF for alvor vil ta fatt på arbeidet med å få bygd et nasjonalanlegg, etter klatretingets forutsetninger. I tingvedtaket ligger det blant annet krav om at overskuddet fra anlegget skal komme klatreklubber over hele landet til gode, at det skal fungere som mesterskapsarena og gi gode treningsforhold for topputøvere. Før prosjektet starter, skal alle økonomiske kalkyler og risikovurderinger kvalitetssikres. Gjennomføringen forutsetter også at vi får spillemiddelfinansiering og momskompensasjon.

Allerede i 2020 vedtok klatretinget at NKF skulle begynne arbeidet med et nasjonalanlegg for klatring, og tinget i 2022 fulgte opp med et enstemmig vedtak om å «etablere et prosjekt for å arbeide fram et nasjonalanlegg for klatring». Styret og administrasjonen har fulgt opp med en omfattende forstudie der forutsetninger, utforming, finansiering, organisasjonsmodell og lokalisering av et nasjonalanlegg ble analysert. Vi retter en stor takk til prosjektgruppen, som har gjort en omfattende og grundig innsats med å forberede grunnlaget for beslutningen. 

Det ekstraordinære klatretinget ble avholdt digitalt, og var innkalt med grunnlag i § 20 i NKFs lov, «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til Klatreforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på Klatretinget.» At vi nå skal bygge et nasjonalanlegg må absolutt sies å være en «ekstraordinær disposisjon», og vi har stor tro på at det vil bli et stort aktivum både for konkurranseklatringen og for all annen klatring i Norge.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva