Hvordan drifte anlegg?

Det mest avgjørende for om et klatreanlegg skal bli vellykket og populært avhenger av gode samarbeidsmodeller, driftsrutiner, samt et godt etablert HMS-system. Anlegget burde gi et tilbud på aktiviteter tilrettelagt barn og ungdom og klatring på flere nivåer.

God drift av klatreanlegget skal sikre:

  • at HMS rutinene følges og at selve klatringen foregår i forsvarlige former
  • at veggen har fornuftige åpningstider
  • at anlegget holdes rent og trivelig
  • at det settes av driftsmidler til innkjøp av klatretak, volumer og utstyr - eventuelt også til konkurransearrangement
  • at nye ruter skrus ofte slik at anlegget holder seg attraktiv for alle
  • et godt tilbud av kurs, opplæring, trening og andre aktiviteter
  • Ikke minst anleggets tilgang, kapasitet og driftsmodell slik at klubben kan organisere sin aktvitet i anlegget!

Et viktig aspekt er hvordan man organiserer formelle, juridiske roller, ansvar og smarbeidsmodeller knyttet til byggherre, eierskap, drift og vedlikehold.

På våre HMS sider kan du lese mer om rollefordeling og ansvar innad i klubben og mellom klubb og kommune/anleggseier: Sikkerhet i klubb

Erfarne og gode rutesettere er nødvendig og det må settes av midler til kjøp av klatretak og volum.

Les om NKFs rutesetterutdanning her.

Vedlikeholdsinstruks

drift.png

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva