Spillemidler

Det gis økonomisk støtte til bygging av buldre - og klatrevegger i eksisterende anlegg, og til nye anlegg. Den økonomiske støtten gis gjennom spillemiddelordningen.

Spillemiddelbestemmelsene

Bestemmelsene for spillemidler finner du her: 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 

 

Spillemiddelprosessen

Spillemiddelordningen er skissert i figuren under.

Prosessfigur.png

 

 

 

Søknad spillemidler

Søknad spillemidler

Søknad om spillemidler sendes gjennom anleggsregisteret, her: Anleggsregisteret.

Godeidrettsanlegg. har laget en oversikt og forklaring på hvordan man går frem for å søke om spillemidler til anleggsbygging. For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg.

 

Krav og innhold i spillemiddelsøknad oppsummert:

Søknadskrav

 • Anlegget må være del av kommunal plan
 • Prosjektet må være fullfinansiert. Med fullfinansiert menes dekning for kostnadene i prosjektet som ikke vil kunne dekkes av et eventuelt tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen.
 • Rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. 30 års avtale. Det innebærer at de som søker må tinglyse bruksrett eventuelt vedlegge avtaler som viser at de har rett til å bruke grunnen der de skal bygge eller rehabilitere et anlegg- Avtaletid 30 år.
 • Godkjente vedtekter i forhold til drift av anlegget (godkjennes av fylkeskommunen)

Dokumentasjonskrav som skal følge søknad

 • Målsatte tegninger
 • Kostnadsoverslag for prosjektet. Her må dere skille mellom kostnader en kan beregne tilskudd på, og kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i beregningen for tilskudd – såkalte "tilskuddsberettigede" og "ikke tilskuddsberettigede" kostnader. 
 • Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad
 • Dokumentasjon på finansiering av prosjektet
 • Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader
 • Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges
 • Behovsvurdering/prosjektrapport

Behovsvurdering/prosjektrapport

 1. Type anlegg
 2. Behovet er (innhold og dimensjonering - f.eks antall brukere/type bruk)
 3. Hvordan anlegget er vurdert i kommunens planer.
 4. Hvor anlegget ligger i forhold til andre anlegg (avstand), spesielt lignende anlegg.
 5. Innbyggertall/befolkningsdata
 6. Beskrivelse av brukerne av anlegget.
 7. Antall medlemmer i idrettslaget

Sjekk ut:

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva