Brattkort og Topptaukort

For å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring har NKF en sertifiseringsordning for sikrere. Begge sertifiseringene er basert på en ferdighetsprøve, og bestått prøve kvalifiserer til Brattkort eller Topptaukort. 

Har du allerede tatt prøve til brattkort eller topptaukort, kan disse bestilles på brattkompetanse.no

Brattkort

For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre på topptau. Kvalifiseringen har byttet navn frem og tilbake et par ganger. Først het den Brattkort, så byttet den navn til Ledkort, og nå heter den Brattkort igjen.

NB! Dersom du har et Ledkort er dette det samme som Brattkort, og er gyldig for akkurat det samme. Du trenger ikke nytt kort, men hvis du allikevel ønsker det kan du bestille Brattkort på brattkompetanse.no

Topptaukort

For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort. 

NB! Dersom du har et Brattkort har du lov til å sikre både på led og på topptau og trenger dermed ikke Topptaukort. 

Pris

Det koster kr 300,- å registrere et nytt kort. Prisen for Brattkort er den samme, uansett om du har Topptaukort eller gammelt rødt Brattkort fra før. Begge kortene er i utgangspunktet digitale, men om du vil ha et fysisk kort kan du bestille det for kr 100,- (i tillegg til registrering).

Overgangsordning fra gammelt rødt Brattkort

Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Se info om konvertering av ditt røde Brattkort her.

Slik oppgraderer du ditt lokale Topptaukort til nasjonalt Topptaukort

Info om eventuell konvertering finner du her.

Klatrekortet i Bergen

Du kan oppgradere Klatrekortet ditt til et Brattkort på samme måten som man oppgraderer fra rødt til grønt Brattkort.

Betingelser for kort

Alle nye kort skal utstedes på bakgrunn av en bestått prøve. Det skal ikke utstedes kort basert på et bestått kurs. NKF anbefaler heller ikke å gjennomføre prøver samme dag som kurset siden det da er vanskelig å bedømme om kunnskapen sitter godt i ryggmargen.

Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, godkjennes for kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlige for at innehavere av kort holder kunnskapen ved like. 

Kort utstedt til mindreårige skal være underskrevet av foresatte for å være gyldig. Når kortinnehavere fyller 18 må de underskrive det selv, siden de nå er ansvarlige for sin egen sikkerhet. Plassen under opprinnelig underskriftsfelt kan benyttes, evt kan det bestilles nytt kort.

Når kort utstedes har de en gyldighetstid på 100 år, men du er selv forpliktet til å holde kunnskapen din ved like. Er du ute av trening på sikringsteknikk bør du ta et nytt kurs, selv om du har bestått en prøve tidligere.

Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. 

Les mer om bestemmelser for kort

Krav til prøver, sensor og vegger

NKF har utarbeidet egne krav til prøvene. Sensorer skal være NF- eller NKF- godkjent klatreinstruktør eller trener, registrert i brattkompetanse.no.
Det er opp til sensor på stedet å vurdere om veggen er trygg og egnet til å utføre prøver på. 

Taubrems

NKF anbefaler bruk av assisterende taubrems, men alle typer taubremser kan benyttes under prøven. Instruktør skal fokusere på at håndgrep er korrekt utført, ihht til bremsen som benyttes. NB! Dette setter krav til at instruktøren kjenner til bremsen som benyttes. Det skal til enhver tid være en lukket hånd rundt bremsetau/passiv ende.

Strykfeil

NKF har utarbeidet et eget dokument som beskriver hvilke feil som fører til umiddelbart stryk, feil som fører til stryk hvis det er flere av dem, og feil som bør påpekes men som ikke fører til stryk i seg selv .

Les mer om strykfeil her.

Du kan laste ned mal til midlertidig kort og hele kortheftet under.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge