Rapportere ulykke

Kunnskap om årsaker er viktig for å forebygge klatreulykker. Du kan hjelpe oss med dette ved å rapportere kjente ulykker og nestenulykker. Alle innkomne rapporter blir lagt inn i ulykkesdatabasen vår, og gjennomgått av sikkerhetskomiteen.

Husk at vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for å lære, og gjøre klatrenorge tryggere. Både ulykker, nestenulykker, skumle hendelser og uhell som fører til skade bør rapporteres inn.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva