Forebygge

Ulykker må forebygges der klatrerne er, og klubbene gjør den viktigste jobben. NKF kan hjelpe til på mange måter:

Klubbarrangement om sikkerhet 
hold gjerne klubbkvelder eller lignende med fokus på sikkerhet. 

HMS-plan i klubb
Klubbenes redskap for systematisk, ulykkesforebyggende arbeid. NKF kan tilby informasjon, faglig bistand og gode eksempler. Du kan starte med å les her!

Fagstoff og ulykkesanalyser 
ligger under "fagstoff", "rapporter" og "alvorlige ulykker," og kan brukes fritt (husk kildehenvisning). Ulykkesrapportene avdekker risikofaktorer og årsaksforhold, og kan brukes på kurs og i ulykkesforebyggende arbeid. 

Klatrevettplakat 
vi har ulikt materialle, som "Klatrevett"-plakaten, "Autobelay-plakaten", "Klippevett-plakaten" 

Brattkort
er et viktig hjelpemiddel for sikkerheten på innevegger. Les mer på www.brattkort.no.

Sikkerhetskonferansen
i partallsår (Sikkerhetskonferansen 2024) arrangerer NKF en konferanse med fokus på sikkerhet i klatreanlegg for både klubber og kommersiellesenter. 

Andre spørsmål?
NKFs sikkerhetskomite kan kontaktes på e-post sikkerhet@klatring.no.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva