Lokale konkurranser

Å arrangere lokale konkurranser kan være et viktig og godt tiltak for klubben og klubbens medlemmer. Konkurranser kan bidra til mer enn aktivitet for barn, ungdom og de mest aktive klatrerne - vi tror også det kan bidra til samhold for foreldre og øvrige medlemmer i den enkelte klatreklubb.

Ofte assosierers konkurranser i klatring med store og kostnadskrevende arrangementer. Trenger det likevel være sånn?

NKF tenker at målene for de lokale konkurransene primært bør være å skape: 
- Samhold i klubben 
- God stemning med lav inngang for deltakelse
- Et utbytte for alle deltakere som ønsker å delta

Ønsker klubben å arrangere lokale konkurranser kan dere søke støtte ...her.??

Forsikring

Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Denne omfatter alle organiserte aktiviteter klubben arrangerer, deriblant lokale konkurranser. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva