Forsikringer

Som medlem i NKF har klubben tilgang til kollektive ordninger som ansvarsforsikring, utøverforsikring og medlemssystem.

Ansvarsforsikring

Som medlem i Norges klatreforbund er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter klubbene og det ansvar disse kan komme i når de har arrangementer, aktiviteter og trening i regi av klubben.

Forsikringssummen er kr 10 000 000 for klubbene.

Se hva som inngår i ansvarsforsikringen her.

Barneidretts- og klubbforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Utøverforsikring (over 13 år)

Utøvere som er over 13 år må ordne med egen skadeforsikring ved deltagelse på trening,  samlinger og konkurranser. NKF har gjennom Gjensidige ordnet en frivillig skadeforsikring som dekker skade og behandling for utøvere over 13 år. 

Vi anbefaler at alle på NKF sine landslag, utviklings- og aspirantgrupper kjøper forsikringen. 

Alt om den frivillige skadeforsikringen her.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva