Autobelaykurs

Innledning
Opplæring i bruk av autobelay skal sikre at alle klubber tilknyttet NKF og alle klatresenter har et verktøy som beskriver kunnskap som legges til grunn for sikker bruk av autobelay. NKF anbefaler at alle som skal klatre på autobelay har gjennomgått opplæring med instruktør. Denne opplæringen er avgrenset til å gjelde bruk av autobelay på innendørs klatreanlegg, og gir ingen kompetanse innen sikring eller klatring på led eller topptau.


Hovedmål
Gjøre deltakerne i stand til å klatre på autobelay på en sikker måte, samt å gjøre deltaker i stand til å vurdere farlige bruksmønster som kan lede til ulykker.


Målgruppe
Kurset er for nybegynnere uten kjennskap til klatring på autobelay fra før.

Du finner kursmalen her!

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva