Klatring inne

Det norske klimaet er ikke alltid egnet for utendørsklatring, derfor har mange lyst til å ta klatringen innendørs. Under finner du en veileder med kunnskap om bygging av gode og funksjonelle klatreanlegg inne.

Norsk vær og klima byr på utfordringer for klatring utendørs. Det har medført at klatringen har beveget seg inn. Mange klatrevegger og buldrehaller har blitt bygd, og klatringens eksplosive vekst har medført et stort behov for enda fler. Formålet med denne seksjonen, er å formidle kunnskap om hvordan man bygger gode og funksjonelle anlegg.

Vi har fått mange gode anlegg rundt omkring i Norge de siste årene, men vi ser også eksempler på mindre gode og lite funksjonelle anlegg.

Norges klatreforbund (NKF) og Kulturdepartementet legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser.

Støtten er avhengig av størrelse og type. Vi har derfor valgt å kategorisere klatreanlegg i fire klasser – små, mellomstore og store anlegg, samt buldreanlegg. Veilederen er skrevet i samarbeid med Kulturdepartementet, og har kommet frem gjennom innspill fra utøvere, veggleverandører og drivere av klatrevegger. Vi har lagt vekt på at flest mulig hensyn skal være ivaretatt. 

Veileder for bygging av klatreanlegg NKF

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring