Klatring / For deg / Rutesetter / Rutesetter 1

Rutesetter 1

Målgruppe
Kurset er for personer som ønsker å starte med rutesetting, og som skal sette ruter på klatresentre og for lokale konkurranser.

Hovedmål
Etter å ha gjennomgått nivå 1 skal deltakerne ha en god forståelse av:

 • Verktøy, klatregrep og konstruksjonen av klatrevegger.
 • Relevant norsk lovverk og god HMS-praksis..
 • Viktigheten av tilbakemeldinger og dialog med andre.
 • Grunnleggende rutesetting for barn, nybegynnere og viderekomne klatrere, med fokus på å forstå hvordan en skaper bevegelser hvor klatreren er i balanse og hvorfor visse fotplasseringer skaper ubalanse.
 • Prinsipper for setting av mer avanserte ruter og buldere, som inkluderer dynamiske bevegelser, spesifikke kraftretninger og bruk av kroppsspenning.
 • Evaluering av egen rutesetting, spesielt med fokus på å observere ulike klatrere prøve ruter/buldre en har satt og lære av det.

Opptakskrav

 • Fylt 16 år før kursstart.
 • Inneha Brattkort. (Annen relevant erfaring kan veie opp for dette om deltakeren for eksempel kommer fra et annet land).
 • Klatret aktivt i minst 12 måneder. (Deltakere med ned til 6 måneders klatrerfaring kan godtas av instruktøren, om aktivitetsnivået har vært høyt og ferdighetsnivået er tilfredsstilt).
 • Ferdighetsnivå skal ligge på minimum 6-, for å sikre at deltakeren har en god forståelse av bevegelser i klatring.
  Varighet

Kursvarighet
Kurset varer i 12 timer, og bør holdes over to dager.

Kompetansekrav kursholder
Sertifisert Kurslærer rutesetter 1.

Praksis 

40 timer rutesetting skal gjennomføres etter selve kurset, og er en forutsetning for å få sertifisering på nivå 1. Praksisen bør inneholde rutesetting på tau og til buldring, minimum 20 timer på
tau. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Praksisen skal gjennomføres innen 12 måneder etter siste kursdag.

Søke godkjenning
Ved endt kurs og gjennomført praksis søker man sertifisering som rutesetter 1 i brattkompetanse. Dette søkes til kurslæreren man hadde på kurset. Sertifiseringen i Brattkompetanse kommer i tillegg med et gebyr på 400 kr.

Regodkjenning

Sertifiseringen er gyldig i 5 år av gangen og det er et krav om 40 timer rutesetting i denne perioden for å få regodkjent sertifiseringen. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.

Slik melder du deg på kurs!

Rutesetter 1 kurset holdes av klatreklubber og klatresentre etter NKF sin kursmal. Ta kontakt med klubb eller senter i ditt nærområde for å finne kurs.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva