Vilkår for deltakelse på NKF arrangementer

Vilkår for deltakelse på NKF arrangement
 

1. Påmelding og deltakeravgift
For kursdeltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når deltakeravgiften er betalt. Oppgi fullt navn, klubb, adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding.

2. Deltakers ansvar
Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter instruktørens anvisninger.

3. Avbestilling av arrangement
NKF må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.

Ved avbestilling gjelder: 

Mer enn 14 dager før avreise: 50% innbetalt beløp tilbakebetales ved avbestilling. 
14-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: innbetalt beløp refunderes ikke.  

4. Forsikringer
Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

5. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte arrangementet er NKF ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av kurset. Se for øvrig pkt. 7.

6. Avlysning av arrangement
NKF kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på kursleder eller lignende. Ved avlysning plikter NKF å informere påmeldte deltakere så fort som mulig. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker blir eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

7. Endringer av arrangementet
NKF skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre kurset som planlagt. Hvis mulig skal NKF meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal kurslederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til NKF nettside klatring.no.

8. Klager
Kurslederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til NKF så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

9. Fotografering
Som deltaker på arrangement arrangert av NKF kan man bli tatt bilde av enten av kursleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til NKF sitt informasjonsmateriell, nettsider og sosiale medier. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av, må du informere kursleder om dette før turen starter.          

10. Deling av e-post til deltakerne
På enkelte arrangement hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge