Viktig for klubb

Her er en oversikt over viktige datoer, verktøy og annen informasjon som alle klubber må ha oversikt over.

Viktige datoer

Klubber er lovpålagt å registrere noen opplysninger om medlemmer og drift til NIF. Her er de viktigste datoene, og link til informasjonside med mer informasjon.

1. Årsmøtet må holdes innen 31. mars.

2. Medlemsopplysninger på rapporteres  innen 30. april.

3. 15. august er frist for søknad om momskompensasjon 2018.

Medlemskontingent til NKF

Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet, som er satt til 20 kr. per medlem. Faktura for kontingenten blir sendt ut i mai/juni per epost, eller per brev om vi ikke har epost til klubben. 

Idrettens retningslinjer

Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

HMS for klubber

Driver din klubb et organisert aktivitetstilbud til medlemmer eller andre? Klatrekurs, samlinger, organisert klatring, drift av klatreanlegg eller annet?  I så fall må klubben ha et HMS-system!

Forsikringer

Her er informasjon om hvilke forsikringer klubber og utøvere bør skaffe seg, og hvilke som er dekket gjennom medlemskapet i NKF.

Andre nyttige sider:

Klubbutvikling

Verktøy for klubb

Norges idrettsforbund (NIF)

Idrettskretser

NIF IT

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring